Ostrowska Konkatedra Kościołem Odpustowym w Roku Wiary

Ostrowska Konkatedra Kościołem Odpustowym w Roku Wiary.