Proboszczowie od 1600 i Księża Wikariusze pracujący…

Kolejne ciekawostki na stronie…