Zakończenie Oktawy Bożego Ciała

– Jeżeli człowiek odrzuca Boga, odrzuca Jego przykazania i tworzy swoje prawa wbrew Bożym przykazaniom, to zawsze te prawa obracają się przeciw człowiekowi. Jest to jawne bezprawie – mówił Ks. Tomasz Ilski podczas kazania wygłoszonego na zakończenie Oktawy Bożego Ciała.

We Mszy Św. i procesji uczestniczyli licznie zgromadzeni parafianie. Nie zabrakło chóru kościelnego pw. św. Grzegorza oraz pocztów sztandarowych. Eucharystii przewodniczył Ks. Tomasz Ilski, a Koncelebrę sprawował Ks. Jan Stachowiak oraz Ks. Ryszard Jaśkiewicz. – Dziś, kiedy niektórzy polscy politycy oburzają się, że Kard. Dziwisz i także inni biskupi, tak wyraźnie domagają się poszanowania Praw Bożych i stawiają Boże Prawo na pierwszym miejscu. To niektórzy Ci, w końcu biedni politycy, walczą z tym stwierdzeniem zawsze działają wbrew człowiekowi. Prawo stanowione, jeżeli jest w sprzeczności z Bożym Prawem jest jawnym bezprawiem. I dziś kiedy zastanawiamy się nad miłością, zastanawiamy się nad godnością człowieka, zastanawiamy się nad Eucharystią. Może warto również odważnie poparzyć na swój sposób myślenia – powiedział w kazaniu Ks. Proboszcz. – Czy stawiam na pierwszym miejscu Boże Prawo, czy stawiam na pierwszym miejscu samego Boga – pytał. Na koniec dodał – Będziemy prosić Boga, by człowiek otwierał się na to Boże Błogosławieństwo. By to Boże Błogosławieństwo przyjąć i z tym Bożym Błogosławieństwem iść do naszych rodzin, do środowiska pracy, by kroczyć po tej polskiej ziemi i zawsze na pierwszym miejscu stawiać Boga i jego najważniejsze przykazania – miłość Boga, którego powinniśmy kochać całym sercem, całą duszą, całym umysłem. I bliźniego jak siebie.

Po zakończonej Eucharystii wyruszyła procesja z Najświętszym Sakramentem do czterech ołtarzy. Przy drugim – ołtarzu Najśw. Serca Jezusowego – Ks. Proboszcz ponowił akt oddania parafii Najświętszemu Sercu Jezusowemu. Na zakończenie przed bramą główną kościoła, Proboszcz Tomasz Ilski pobłogosławił Najśw. Sakramentem wiernych na cztery strony świata.


Zakończenie Oktawy Bożego Ciała 2013
Skip to content