Bierzmowanie

– Bardzo serdecznie Was proszę – żeby nie było takiego dnia w Twoim życiu, żebyś się chociaż nie przeżegnał – mówił Biskup Kaliski Edward Janiak do młodzieży, której udzielił sakramentu bierzmowania w Ostrowskiej Konkatedrze.

Dzień 12 czerwca w naszej Parafii dla wielu młodych ludzi był jednym z najważniejszych dni w całej ich życiowej drodze wiary jak również ogromnym wydarzeniem dla naszej wspólnoty parafialnej. Dzień przyjęcia sakramentu bierzmowania, czyli sakrament, przez który wcześniej ochrzczeni otrzymują przez namaszczenie czoła i włożenie nań ręki szafarza dar samego Ducha Świętego. Przez namaszczenie doskonalej łączą się z Kościołem i mocniej są zobowiązani, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa do szerzenia oraz obrony wiary słowem i czynem. Obowiązek przyjęcia sakramentu bierzmowania zaczyna być aktualny po przystąpieniu do pierwszej Komunii Świętej i osiągnięciu pewnego stopnia dojrzałości. Przez ten sakrament ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują moc Ducha Świętego, przez co jeszcze mocniej są zobowiązani, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem, uczynkiem oraz do bronienia jej. Podczas bierzmowania każdy z kandydatów został namaszczony przez Biskupa Kaliskiego Edwarda Janiaka olejem krzyżma na czole – na znak pieczęci duchowej, znamienia Ducha Świętego, które otrzymuje jako dojrzały wyznawca Chrystusa. Darem sakramentu bierzmowania jest Duch Święty, który daje moc i radość bycia świadkiem Chrystusa w ludzkiej społeczności, a także różnorakie dary, które umożliwiają odpowiedzialną współpracę w budowaniu chrześcijańskiej wspólnoty i aktywne uczestnictwo w życiu Kościoła.

Msza święta rozpoczęła się o godz. 18.30 od powitania Biskupa przez Księdza Proboszcza słowami: – Ekscelencjo – Księże Biskupie. W roku wiary myślimy nie tylko o ocaleniu wiary, ale przede wszystkim o rozwijaniu jej i czynieniu jej rozumną. Trzeba więc otworzyć swój umysł i serce na dary Ducha świętego. Proszę więc Ciebie – Księże Biskupie – o udzielenie sakramentu bierzmowania naszej młodzieży. Umacniaj także naszą wiarę, byśmy zawsze czuli się odpowiedzialni za Kościół, Ojczyznę, nasze rodziny i każdego człowieka. Te wyjątkowe słowa pozwoliły wszystkim zgromadzonym dobrze i odpowiedzialnie stanąć w prawdzie i pełnej dojrzałości chrześcijańskiej przed Chrystusem.

Ksiądz Biskup podczas wygłoszonego kazania podkreślał, iż Duch święty pozostawia niezatarty ślad w życiu każdego młodego, wybierzmowanego człowieka jednak to od nas zależy jak będziemy żyć z Bogiem, bo On pozostawia nam wolną wolę i to od nas zależy jaką decyzję podejmiemy w związku z naszą wiarą. Biskup Kaliski skierował również słowo pasterskie do zgromadzonych na uroczystości rodziców i podkreślał również jak ważna jest ich postawa i przykład dla budowania duchowego życia wiary młodych ludzi. Bardzo wartościowy był przykład ojca, który nie modląc się ze swoim synem i nie dając mu przykładu nie będzie potrafił się modlić. Natomiast córka, która nie widzi jak mama idzie do Kościoła i przyjmuję Jezusa do serca nie będzie miała podstaw, by pogłębiać i rozwijać relację z Bogiem. Mówił również, że nie wystarczy mówić dziecku o wierze, a potrzeba przykładu wiary, potrzeba pójść z dzieckiem do Kościoła, zająć się nim, poświęcać mu swój czas i rozmawiać z nim.

Szczególne podziękowania należą się wszystkim, którzy swoją modlitwą wspierali tych licznie zgromadzonych młodych ludzi (106 osób) przyjmujących sakrament bierzmowania w ten piękny czerwcowy dzień. Uroczystość uświetnił przez śpiew zespół wokalno–instrumentalny DONATUS, chór parafialny św. Grzegorza oraz Pana organisty, a także obecność licznych pocztów sztandarowych, kapłanów. Msza święta zakończyła się uroczystym błogosławieństwem udzielonym przez Księdza Biskupa.

Oprac. Ewelina Kukuła

Bierzmowanie 2013
Skip to content