Liturgia Paschalna

– Wigilia Paschalna ma nas zachęcić i zaprosić, byśmy całym sercem oddali się Bogu – mówił podczas Liturgii Paschalnej ks. Fabian Domagalski. Jest to najważniejsza liturgia w roku liturgicznym Kościoła katolickiego, stanowiąca centralny punkt Triduum Paschalnego, czyli najważniejszych dni w chrześcijaństwie, upamiętniających mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

Liturgia Paschalna rozpoczyna się w Wielką Sobotę po zachodzie słońca i trwa do późnych godzin nocnych lub do rana Wielkanocy. Składa się z Liturgii Światła, gdy poświęcony zostaje ogień i zapalony paschał, symbolizującego Chrystusa – Światłość Świata, Liturgii Słowa z licznymi czytaniami biblijnymi ukazującymi historię zbawienia, Liturgii Chrzcielnej z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych oraz Liturgii Eucharystycznej.

W homilii ks. Fabian omówił całą Liturgię Słowa, składającą się z 7 czytań biblijnych, która pokazuje całą historię miłości Boga do człowieka. – Cała historia zbawienia ukazuje, co Bóg zrobił dla człowieka, żeby wybawić go od grzechu – zauważył ks. Fabian, podkreślając że Bóg chce by człowiek sam chciał do Niego powrócić. – Jesteśmy zaproszeni, by spojrzeć na historię zbawienia szerzej i pomyśleć, czy jest jakikolwiek grzech, który daje człowiekowi szczęście – zastanawiał się kapłan wskazując, że grzech nie daje prawdziwego szczęścia. – Jezus ofiarował się za nas, ale istotą zbawienia jest Ogrójec, gdy Chrystus wyszedł po Ostatniej Wieczerzy, udał się do Ogrójca i tam się modlił. Podczas tej modlitwy zaczął się pocić krwawym potem. Ojcowie Kościoła mówią nam, że to był moment, w którym Chrystus widział cały grzech świata – mówił ks. Domagalski. – Wigilia Paschalna ma nas zachęcić i zaprosić, byśmy całym sercem oddali się Bogu – podkreślał kapłan. Zachęcał do oddania się Bogu pozostawiając to co człowieka unieszczęśliwia.

Na zakończenie uroczystości Liturgii Wigilii Paschalnej Zmartwychwstania Pańskiego wokół Konkatedry przeszła procesja rezurekcyjna.

Razem z ks. Fabianem modlił się ks. Proboszcz Adam Kosmała, ks. Dominik Wieczorek, ks. prał. Tomasz Ilski, ks. Eugeniusz Krawczyk.

W obrzędach Triduum Paschalnego uczestniczył chór parafialny pw. św. Grzegorza pod dyr. Magdaleny Nowickiej.

Tekst i zdjęcia: Jacek Ryczkiewicz


Liturgia Paschalna 2024
Scroll to Top
Skip to content