Nowe miejsce Konferencji św. Wincentego

Biuro Stowarzyszenia Konferencji św. Wincentego a’Paulo im. Sługi Bożego Kazimierza Rolewskiego, oraz działająca w ramach tej organizacji świetlica dla dzieci i młodzieży szkolnej „Boże Podwórko”, przeniosły się z początkiem sierpnia z Domu Katolickiego do budynku parafialnego przy ulicy Gimnazjalnej 1.

Na potrzeby Stowarzyszenia zaadoptowano mieszkanie, w którym mieszkali wcześniej księża wikariusze. Remont rozpoczęto pod koniec czerwca. W remoncie brali udział fachowcy, podopieczni i członkowie Konferencji oraz wolontariusze, a także powstała w zeszłym roku Minikonferencja. Prace remontowe zostały wykonane przez fachowców w większości nieodpłatnie. W gronie darczyńców, oprócz osób prywatnych, znalazły się firmy: KaDa, OZC i MZO Sp. z o. o. w Ostrowie Wielkopolskim.

Gdy w budynku trwał remont, w Żerkowie od 12 do 25 lipca wypoczywało na koloniach zorganizowanych przez Stowarzyszenie Konferencji św. Wincentego a Paulo 40 dzieci rekrutujących się z rodzin, którymi się opiekuje. Również od 2 do 13 sierpnia, już w nowych warunkach w świetlicy, dzieci uczestniczyły w zajęciach półkolonijnych. W ramach świetlicy odbyły się także zajęcia profilaktyczne i sportowe pod hasłem „Ze sportem przeciw uzależnieniom”.

Działająca w nowym miejscu świetlica nadal jest czynna w godzinach od 14.00 do 19.00. Dyżur charytatywny Stowarzyszenie pełni, tak jak poprzednio, w każdą środę od godz. 15.00 do 16.00.

Oprac. Irena Dudkowska
Skip to content