Odpust i śluby zakonne

30 listopada w naszej wspólnocie parafialnej obchodziliśmy odpust ku czci św. Andrzeja Apostoła. Sumę odpustową o godz. 18.30 odprawił i kazanie wygłosił ks. Jan Wolniak – Dyrektor Domu Księży Emerytów Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim. W homilii ks. Jan przypomniał nam o powołaniu, którym każdego z nas obdarza Bóg, podobnie, jak uczynił to wobec Apostoła Andrzeja sam Jezus Chrystus.

W ostatnim czasie w Klasztorze Sióstr Klarysek Kapucynek przy ul. Dalbora, na terenie naszej parafii, miały miejsce uroczystości ślubów zakonnych. Wspólnota sióstr przeżywała je dwukrotnie.
9 listopada śluby wieczyste złożyła Bogu Siostra Maria Ancilla od Ducha Świętego. Tymże ślubom przewodniczył Ks. Biskup Stanisław Napierała, Ordynariusz Naszej Diecezji. Jako zawołanie i motto swojego życia zakonnego, siostra Ancilla przyjęła słowa z Listu św. Pawła do Filipian: „Aby na imię Jezusa zgięło się wszelkie kolano” (Flp 2, 10).
8 grudnia, w Uroczystość Niepokalnego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny swoje śluby zakonne (pierwszą, 3-letnią profesję) złożyła Bogu, Siostra Maria Pia od Jezusa i Maryi. Tejże uroczystości przewodniczył ks. Biskup Teofil Wilski. Siotra Maria Pia jako motto swojego życia poświęconego Panu wybrała słowa Jezusa z Ewangelii św. Jana: „Kto trwa we mnie a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić” (J 15, 5).
Nasze Siostry Klaryski Kapucynki w swoim zakonnym charyzmacie mają dar modlitwy w intencjach całego Kościoła. Dużo z tego czasu poświęcają na modlitwę w intencji naszej parafii. Warto zatem odwdzięczyć się Naszym Drogim Siostrom naszą modlitwą. Siostrom: Marii Ancilii i Mari Pii życzymy Bożego Błogosławieństwa i Opieki Matki Bożej na każdy dzień.

Scroll to Top
Skip to content