I Komunia św. – 31 maja

– Ani szkoła, ani tak naprawdę Kościół, ksiądz, tylko i wyłącznie rodzic, mama i tata, są pierwszymi głosicielami prawdy o Jezusie, bo to rodzic, jako pierwszy kreśli znak krzyża na czole, na sercu, na ramionach dziecka – mówił podczas homilii ks. Proboszcz Krzysztof Nojman. W ostatnim dniu maja, w uroczystość Zesłania Ducha Świętego do pierwszej Komunii św. w Konkatedrze przystąpiło jedenaścioro dzieci.

Na początku homilii ks. Proboszcz przypomniał zgromadzonym w Konkatedrze o obchodzonej tego dnia uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Przeżywamy dzisiaj piękną i ważną uroczystość. Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. W tę uroczystość wpisuje się nasza parafialna uroczystość, święto pierwszej komunii świętej. Też bardzo istotna i ważna dla życia dzieci, rodziców tychże dzieci, ale również dla życia całej parafii – mówił kapłan. Wskazywał, że pierwszymi głosicielami prawdy o Jezusie Chrystusie byli apostołowie. Dla dzieci, takim apostołami są ich rodzice. – Dla dzieci, które dzisiaj przystępują do pierwszej Komunii świętej, takimi osobami, ludźmi, którzy im głosili prawdę o Jezusie Chrystusie i nadal głoszą są ich rodzice. Pierwsi wychowawcy, którzy mają największy wpływ, przynajmniej powinny mieć, na życie swoich dzieci, na ich myślenie, na ich postępowanie. Rodzice po prostu wychowują, uczą, kształtują osobowość dziecka, jego myślenie, kształtują jego sumienie, serce – powiedział ks. Proboszcz. Podkreślał, że rodzice są tymi, którzy uczą dzieci pierwszego pacierza, którzy przyprowadzają dzieci do kościoła na Mszę św. Kapłan zaznaczył, że rodzice odgrywają najważniejszą rolę w wierze swoich dzieci. – Chrzest jest początkiem wiary, ale nie może być końcem, bo jeżeli chrzcimy dzieci, jeżeli taką wolę wyrażają rodzice, to też zobowiązują się wtedy, że zrobią wszystko, aby wiarę w Boga dziecku przekazać, ją rozwijać, zrobią wszystko, aby ją pogłębić. I o tym drodzy rodzice chciałbym wam właśnie dzisiaj powiedzieć i przypomnieć, to właśnie czynię. Abyście o tym nigdy nie zapomnieli jak ważną rolę w sprawach wiary, religii odgrywacie w życiu swoich dzieci – prosił ks. Krzysztof. Zachęcał rodziców, by byli przewodnikami na drodze życia dla dzieci. – Miejcie odwagę być dobrymi rodzicami, wymagającymi, mądrymi, którzy zawsze będą dla swoich dzieci prawdziwymi przyjaciółmi, przewodnikami na drogach ich życia. Dzisiaj wszyscy my tutaj zgromadzeni chcemy szczególnie za was się modlić, prosząc dla was rodziców właśnie o moc Ducha Świętego, o Jego dary, abyście w tym dziele wytrwali, abyście zawsze sami w sercu nosili głęboką wiarę w Boga. Dlatego wołamy: „Daj Twoim wierzącym, W Tobie ufającym, Siedmiorakie dary. Daj zasługę męstwa, Daj wieniec zwycięstwa, Daj szczęście bez miary” – zakończył kapłan.

Z racji panującej pandemii koronawirusa SARS-CoV2 uroczystość I Komunii świętej nie odbywa się zgodnie z pierwotnym planem. Dzieci przyjmą Pana Jezusa do swojego serca w dwóch ostatnich dniach maja, we wrześniu, a także w przyszłym roku.

Tekst i zdjęcia: Jacek Ryczkiewicz


I Komunia św. - 31 maja
« z 3 »
Skip to content