Komunikat – organizacja procesji eucharystycznych w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

W związku z interpretacją przepisów państwowych dot. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, informujemy, ze uległa zmianie dyspozycja zawarta w dekrecie Biskupa Kaliskiego z dnia 29 maja br. dotycząca organizacji precesji eucharystycznych w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (11 czerwca br.):

  1. W Kaliszu i Ostrowie Wlkp. odbędą się procesje centralne wg tradycyjnego porządku.
  2. W parafiach na terenie Kalisza popołudniowe procesje mogą być zorganizowane tylko wokół kościołów parafialnych lub na placach przykościelnych. 
  3. W pozostałych miastach i parafiach na terenie diecezji mogą odbyć się procesje ulicami, także ogólnomiejskie,  wg decyzji Księży Proboszczów.
  4. Wszystkie procesje muszą odbywać się z zachowaniem zasad porządku sanitarnego.

UWAGA!!! Zgodnie z interpretacją przepisów państwowych podczas zgromadzeń poza kościołami i innymi obiektami kultu religijnego:

  • uczestnicy mają obowiązek zachowania odległości między sobą nie mniejszej niż 2 metry lub zakrywania ust i nosa, za wyjątkiem sprawujących kult religijny
  • nie obowiązuje limit 150 osób.

bp Łukasz Buzun
Wikariusz Generalny

ks. Marcin Papuziński
Kanclerz Kurii

Kalisz, dnia 06 czerwca 2020 roku
L.dz. 951/2020


Scroll to Top
Skip to content