Msza św. w Narodowe Święto Niepodległości

– Chcemy dziś podziękować Panu Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu, że uwolnił naszą Ojczyznę, że w jakiś sposób została przywrócona jej suwerenność, niepodległość. Chcemy wspomnieć w naszej modlitwie tych wszystkich, którzy przez te 123. lata okupacji zaborców walczyli o to, aby nasza Ojczyzna-Polska na nowo powstała nie jako z kolan, ale też, żeby przetrwały nasze wartości, które wyznajemy w naszej Ojczyźnie – mówił podczas Mszy św. w intencji Ojczyzny i Miasta Ostrowa Wielkopolskiego ks. Artur Zmyślony – wikariusz parafii Konkatedralnej.

W Narodowe Święto Niepodległości w Ostrowskiej Konkatedrze zgromadzili się mieszkańcy miasta oraz władze samorządowe i parlamentarne na Eucharystii, której przewodniczył ks. Artur Zmyślony, a koncelebrował dziekan ostrowski I ks. prał. Andrzej Szudra. Gromadzimy się dziś w święto niepodległości na tej Eucharystii, aby dziękować Panu Bogu za naszą niepodległą Ojczyznę. Gromadzimy się, by dziękować za wolność, za to, że możemy żyć w Polsce, która widnieje na mapach Europy i świata. Gromadzimy się wreszcie, aby podziękować za tych wszystkich, którzy wywalczyli nam tę niepodległość – powiedział na początku celebrans.

W homilii kapłan mówił o wartości i znaczeniu słów Bóg-Honor-Ojczyzna będących od wieków na ustach Polaków i stanowiących fundament tożsamości i kultury. – Te trzy słowa niejako stają się swego rodzaju sztandarem polskości, sztandarem naszej tradycji, naszej wiary, naszego patriotyzmu. Dziś warto, abyśmy przypomnieli sobie znaczenie tych słów nie tylko w ten sposób wartościowy, które przekazują, ale również i przede wszystkim w ten sposób, jaki one odnoszą się do naszego życia. Kapłan podkreślał, że Bóg jest źródłem wszelkiego dobra i miłości. To On daje siłę do życia i dążenia do świętości. Zaznaczył, że bez Boga życie nie miałoby sensu. W dalszych rozważaniach mówił o honorze będącym ważnym elementem moralności chrześcijańskiej. Jest to poczucie własnej wartości i godności. Ojczyzna to miejsce, w którym się urodziliśmy i wychowaliśmy. To kraj, z którego się wywodzimy i do którego zawsze będziemy czuli się przywiązani. Ojczyzna jest i powinna być symbolem bezpieczeństwa i stabilności. – Czy Bóg-Honor-Ojczyzna są wartościami dla mnie najwyższymi. Gromadzimy się jako naród, jako Polacy, jako wyznawcy tej samej wiary pod tym pięknym sztandarem i warto, abyśmy dzisiaj na przestrzeni wieków, patrząc na naszą historię, historię naszej Ojczyzny w pewien sposób uświadomili sobie, jak bardzo ważne są te trzy słowa dla każdego z nas – mówił ks. Artur. Kapłan podkreślił, że prawdziwy patriotyzm nie polega na czynach wielkich, ale na wierności małym codziennym sprawom. To właśnie w tych codziennych wyborach kształtuje się osobowość i buduje przyszłość Ojczyzny. Wskazywał, że o tych wartościach powinno się pamiętać i nimi kierować w życiu. Tylko dzięki nim można budować lepszy świat, w którym będzie panować pokój, dobro i sprawiedliwość. Odnosząc się do Ewangelii, w której Jezus mówi, że to, co dla ludzi jest ważne, może być obrzydliwością w oczach Boga kapłan podkreślił, że nie zawsze to, co wydaje się człowiekowi wielkie, jest w rzeczywistości wartościowe. Ważniejsze jest, by być wiernym Bogu i Ojczyźnie w małych, codziennych sprawach.– Świętość nie polega na tym, że człowiek nie popełnia żadnych błędów, ale że te błędy dostrzega, powstaje i próbuje na nowo iść tą drogą Chrystusowych przykazań, drogą miłości wobec Boga i drugiego człowieka – zauważył ks. Zmyślony. Zachęcał, by każdego dnia sprzeciwiać się złu i największemu wrogu człowieka, którym jest szatan. – Nie poddawajmy się złu, nie poddawajmy się zniewoleniu, ale ze sztandarem tego pięknego hasła Bóg-Honor-Ojczyzna kroczmy każdego dnia w naszej codzienności, abyśmy przez wierność Panu Bogu, przez lojalność wobec naszej Ojczyzny, przez honor, który rzeczywiście będzie wartością naszego życia, abyśmy przez te trzy słowa zdobywali każdego dnia te piękne skarby, które będziemy gromadzić w niebie, aby ci, którzy oddali życie, którzy przelali krew dla naszej wolności, aby oni byli z nas dumni, że kultywujemy tą piękną tradycję polskości, że jesteśmy wierni tym wartością, za które oni oddali życie – mówił kapłan. Przestrzegł przed chciwością, która może doprowadzić do zdrady wartości. – Dziś, dziękując za wolność naszej Ojczyzny, prośmy, by Pan Bóg błogosławił nam, naszym rodzinom, naszej Ojczyźnie Polsce, abyśmy zawsze przy nim trwali, abyśmy nigdy się od Boga nie odłączyli i kroczyli razem jako naród we wspólnocie tą drogą świętości do nieba – zakończył ks. Artur.

Eucharystia zakończyła się odśpiewaniem „Boże, coś Polskę”.

Uroczystości uświetnił Chór Nauczycielski im. Stanisława Wiechowicza pod dyr. Janusza Lipińskiego oraz Ostrowska Orkiestra Koncertowa pod dyr. Mariana Sikorskiego.

W Mszy św. uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, radni miejscy i powiatowi, przedstawiciele służb mundurowych oraz jednostek samorządowych oraz poczty sztandarowe.

Po Eucharystii w dużej sali Domu Katolickiego odbyło się „Patriotyczne Śpiewanie”, czyli śpiew pieśni patriotycznych zorganizowany przez ostrowski Hufiec ZHP.

Tekst i zdjęcia: Jacek Ryczkiewicz


Msza św. w Narodowe Święto Niepodległości
Scroll to Top
Skip to content