W intencji górników

Pierwszego dnia grudnia w Konkatedrze odprawiona została Msza św. w intencji górników, ludzi trudniących się wokół wydobycia węgla i przede wszystkim za obecnych, byłych oraz zmarłych pracowników Centrali Zbytu Węgla „Węglozbyt” w Ostrowie Wielkopolskim. Eucharystii przewodniczył biskup Łukasz Buzun – biskup pomocniczy diecezji kaliskiej.

Biskup Łukasz w homilii nawiązał do patronki górników – św. Barbary.  Wskazywał, że ta święta potrafiła odczytać znaki czasu przyjmując wiarę chrześcijańską, przez co naraziła się swojemu ojcu i poniosła śmierć. Zachęcał by przez wstawiennictwo św. Barbary wypraszać potrzebne łaski, by otwierać serca na drugiego człowieka. Ks. biskup podkreślał, że my również otrzymujemy znaki, które otrzymujemy od Boga.  – My też mamy różne znaki. Nie chodzi tu tylko te znaki wielkie, apokaliptyczne. (…) Otrzymujemy od Boga różnego rodzaju znaki i wyzwania. Nie są to tylko takie dramatyczne znaki jak wypadek na drodze, ale są też małe znaki – osoby, ludzie, słowa, wreszcie znaki sakramentalne – rozgrzeszenie w sakramencie pokuty. To jest konkretny znak łaski Bożej – powiedział celebrans.

W procesji z darami pracownicy Centrali Zbytu Węgla „Węglozbyt” przekazali parafii Konkatedralnej puszkę do udzielania Komunii św. pod dwiema postaciami.

Na zakończenie Mszy św. biskup pomocniczy diecezji kaliskiej Łukasz Buzun złożył życzenia zarządowi i pracownikom Centrali Zbytu Węgla „Węglozbyt” w Ostrowie Wielkopolskim podkreślając, że tradycją stała się wspólna modlitwa w ostrowskiej Konkatedrze w intencji osób związanych z wydobyciem węgla.

Podczas Mszy św. obecny był poczet sztandarowy CZW „Węglozbyt”. Uroczystość ubogaciła Górnicza Orkiestra Dęta „Bytom” pod dyr. Marcina Walisko, która tuż przed Eucharystią dała koncert na ostrowskim rynku.

 „Centrala Węglowa” w Katowicach powstała 20 lutego 1945 r., od 1949 „Centrala Zbytu Węgla”, której przedmiotem działalności była gospodarka węglem, brykietami i koksem na obszarze całego kraju. Historia ostrowskiej jednostki sięga 1968 roku, kiedy to otwarto Składowisko Węgla. Powierzchnia ostrowskiego składowiska jest jednym z największych w Europie i wynosi 42 ha, co umożliwia składowanie około 1,7 mln ton surowca.

Tekst i zdjęcia: JR


(kolejne zdjęcia ładują się podczas przewijania strony)

W intencji górników 2017
Skip to content