Weźmijcie Ducha Świętego

Jesteś uczniem Chrystusa, jesteś chrześcijaninem, nie wstydź się tego, nie lękaj się – mówił ks. biskup Stanisław Napierała do młodzieży, której udzielił sakramentu bierzmowania w Konkatedrze.

Uroczystość odbyła się w środę, 11 czerwca 2014 roku. Na początku Mszy św. ks. biskupa seniora Stanisława Napierałę powitał ks. prałat Tomasz Ilski. – Ekscelencjo, Księże Biskupie jakże nie wracać do słów, które wypowiedziałeś w naszej świątyni na początku Twojej służby w Diecezji Kaliskiej „Ocalić wiarę, zwłaszcza w człowieku młodym, rozwijać ją, pogłębiać, czynić rozumną to fundamentalne zadanie w dziele budowania młodego Kościoła w Diecezji Kaliskiej”. Drogi Ojcze Twoje zatroskanie i umiłowanie młodzieży staje się dla nas wszystkich zachętą do odważnego poszukiwania wartości. Pragniemy wspólnie z rodzicami ocalić wiarę w człowieku, zwłaszcza w człowieku młodym. Proszę więc Ciebie Księże Biskupie o udzielenie sakramentu bierzmowania naszej młodzieży. Umacniaj naszą wiarę, byśmy zawsze czuli się odpowiedzialni za Kościół, ojczyznę, nasze rodziny i każdego człowieka – powiedział proboszcz Konkatedry. O udzielenie sakramentu poprosili pierwszego Biskupa Kaliskiego przedstawiciele rodziców kandydatów do bierzmowania. W homilii ks. biskup wskazywał, że Duch Święty jest mistrzem. – Jeżeli pozwolisz się Duchowi Świętemu prowadzić, wtedy będziesz tworzył, budował swoje życie i Twoich bliskich. Będzie się działo dobro, a dobro zawsze buduje. Dobro nie tylko jest przejawem działania Ducha Świętego w nas, ale dobro jest uaktywnianiem naszych zdolności, z którymi Bóg nas stworzył. Jeżeli tylko będziesz się wsłuchiwał w delikatny głos Ducha, który będzie mówił w Twoim sumieniu, Twoim umyśle, wtedy będziesz wiedział, jak postępować, aby budować i czynić dobro – mówił ks. biskup Stanisław Napierała. Podkreślał, że bierzmowanie jest sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej. – Otrzymując ten sakrament stajesz się dojrzałym chrześcijaninem. Jesteś uczniem Chrystusa, jesteś chrześcijaninem, nie wstydź się tego, nie lękaj się. Wielu ludzi wierzy, ale się wstydzi być sobą publicznie. Twoje dobre życie kształtowane według wiary będzie ewangelizacją, będzie mówiło innym o Chrystusie. Ta ewangelizacja będzie zmierzała ostatecznie do osiągnięcia celu ostatecznego, którym jest niebo – stwierdził Biskup Kaliski senior. Po kazaniu młodzi ludzie złożyli wyznanie wiary oraz wyrzekli się szatana i jego pokus. Potem nastąpiła modlitwa o zesłanie Ducha św., po której ks. biskup udzielił sakramentu bierzmowania. Na zakończenie uroczystości przedstawiciele młodzieży wypowiedzieli słowa wdzięczności Bogu za dary Ducha św., ks. biskupowi Stanisławowi Napierale za udzielenie sakramentu bierzmowania, proboszczowi ks. prałatowi Tomaszowi Ilskiemu, księżom wikariuszom, w zwłaszcza ks. Adrianowi Jurek, katechetom za formację duchową, rodzicom za trud wychowania oraz wszystkim za modlitwę. Przed udzieleniem pasterskiego błogosławieństwa ks. biskup Stanisław podziękował wszystkim za udział w Eucharystii, a także pochwalił proboszcza Konkatedry za przeprowadzone prace upiększające teren wokół świątyni. Uroczystość uświetnił parafialny Chór św. Grzegorza.


Weźmijcie Ducha Świętego
Scroll to Top
Skip to content