Wizytacja pasterska w Konkatedrze

W dniach 10 i 11 marca 2015 roku w Konkatedrze odbyła się wizytacja kanoniczna w parafii. Przeprowadził ją ks. biskup senior Stanisław Napierała.

Wizytacja rozpoczęła się we wtorek, 10 marca, w szpitalu przy ul. Wrocławskiej w Ostrowie, gdzie ks. biskup odwiedził pacjentów trzech oddziałów. Pierwszy biskup kaliski spotkał się z dziećmi przebywającymi na oddziale rehabilitacyjnym, a także pacjentami z oddziałów paliatywnego i geriatrycznego. Gościowi towarzyszyli: ks. prałat Tomasz Ilski, proboszcz Konkatedry, ks. Piotr Juszczak, kapelan szpitali ostrowskich, ks. Eugeniusz Synowiec, kapelan ks. biskupa i Dariusz Bierła, dyrektor szpitali. Tego samego dnia ks. biskup odwiedził kapłanów mieszkających na terenie parafii oraz Siostry Klaryski i Siostry Elżbietanki. Ku radości dzieci przybył do świetlicy Boże Podwórko prowadzonej przez Konferencję św. Wincentego a’Paulo.

Nagranie autorstwa Ewy Kotowskiej-Rasiak

W środę, 11 marca, ks. biskup Stanisław Napierała gościł w Zespole Szkół Ekonomicznych. W swoim wystąpieniu dyrektor Beata Matuszczak podkreślała, że w październiku szkoła będzie świętować jubileusz 90-lecia istnienia. Ks. biskup i towarzyszący mu: ks. prałat Tomasz Ilski i ks. Eugeniusz Synowiec obejrzeli musztrę w wykonaniu młodzieży, zapoznali się z historią szkoły i wysłuchali krótkiego koncertu chóru szkolnego. Po spotkaniu z młodzieżą gość miał okazję porozmawiać z gronem pedagogicznym. Po wizycie w szkole ks. biskup udał się na cmentarz przy ul. Limanowskiego, gdzie modlił się przy grobie kapłanów i za wszystkich spoczywających na tej nekropolii. W programie wizytacji odbyły się także spotkania z przedstawicielami grup duszpasterskich i katechetami.

Uwieńczeniem wizytacji w Konkatedrze była uroczysta Msza św., podczas której ks. biskup udzielił młodzieży sakramentu bierzmowania. Na początku Eucharystii proboszcz zdał sprawozdanie z życia parafii. – Nasza parafia licząca 13.928 osób jest społecznością ludzi starszych. W niedzielę na Mszę św. przychodzi ok. 30 proc. wiernych, ale co jest naszą radością bardzo wielu przystępuje do komunii św. W parafii działa wiele grup modlitewnych i duszpasterskich. Modlimy się, by w większym stopniu zaangażować młodzież i dzieci w liturgię i życie parafialne. Nasze modlitwy wspierane są przez Siostry Klaryski Kapucynki i Siostry Elżbietanki. Troszczymy się także o wygląd naszego kościoła i obejścia wokół kościoła. W kościele pracom konserwatorskim poddano 24 okna witrażowe. Zakończono porządkowanie obejścia wokół kościoła. Przeprowadzono remont starego biura parafialnego, w którym mieści się obecnie świetlica dla dzieci i młodzieży. W znacznym stopniu wyremontowano pomieszczenia w Domu Katolickim. Na cmentarzu systematycznie i w miarę możliwości zakładane są chodniki. Obecnie przystępujemy do wymiany dachówek na wszystkich wieżach. Księże Biskupie prosimy, byś umacniał naszą wiarę i udzielił naszej młodzieży sakramentu bierzmowania – powiedział ks. prałat Tomasz Ilski.

W homilii ks. biskup odniósł się do dekalogu. – Przykazania Boże są prawem moralnym, które obowiązuje we wszystkich czasach i na wszystkich miejscach bez względu na to, czy ktoś jest chrześcijaninem, czy wyznawcą innej religii, bo to jest prawo, które jest wpisane w naturę człowieka. Wszędzie na całym świecie ludzie czują, że nie wolno zabijać, nie wolno kłamać, nie wolno kraść, nie wolno krzywdzić innych i że jest Ktoś, którego trzeba czcić. Przykazań nie można odrzucać, nie wolno ich ignorować. Niech nikt nie sądzi, że przykazania można odpowiednio dostosować do czasów, do nastawienia ludzi. Nikt nie ma takiej możliwości, bo przykazania od Boga pochodzą. Bóg te przykazania dał, a potem jeszcze przez Syna Swojego Jezusa Chrystusa je potwierdził – mówił celebrans. Ubolewał, że wielu ludzi lekceważy przykazania Boże. – Ludzie, zwłaszcza dzisiaj, tak żyją, jakby przykazania nie istniały i nie obowiązywały. Tak czynią, bo wielu odrzuca źródło Boga, wielu tak żyje jakby Boga nie było. Jeżeli Boga odrzuci się, to odrzuci się też Jego przykazania, Jego naukę i tak niektórzy czynią. Dzisiaj to odrzucanie Boga i Jego przykazań powoduje zamęt i chaos w sferze moralnej, po prostu brakuje jakiegoś punktu odniesienia – stwierdził kaznodzieja. Podkreślał, że przykazania są mądrością. – Przykazania dane przez Boga nie są po to, żeby ludziom życie utrudniać, ale żeby pomagać. One mają mądrość, która jest mądrością Boga samego. One ukazują cel, który nazywamy ostatecznym, to jest cel życia i wskazują drogę do osiągnięcia tego celu. Są drogowskazami. Jeżeli nimi będziemy się kierować to nasze życie ukierunkuje się ku osiągnięciu celu życia, a jest nim niebo, czyli pełnia życia, pełnia szczęścia, pełnia radości – przekonywał ks. biskup. Przed zakończeniem uroczystości przedstawiciele młodzieży wypowiedzieli słowa wdzięczności Bogu za dary Ducha Świętego, ks. biskupowi za udzielenie sakramentu bierzmowania, proboszczowi, księżom wikariuszom, katechetom za formację duchową, rodzicom za trud wychowania oraz wszystkim za modlitwę. Przed udzieleniem pasterskiego błogosławieństwa ks. biskup Stanisław Napierała podziękował wszystkim za udział w Eucharystii, a także pochwalił proboszcza Konkatedry za dbanie o świątynię. Uroczystość uświetniły: Chór św. Grzegorza i poczty sztandarowe.


Zdjęcia z bierzmowania – tutaj.


Wizytacja pasterska - szpitalik

Wizytacja pasterska - Boże Podwórko

 

Wizytacja pasterska - szkoła

Wizytacja pasterska - grupy duszpasterskie
Scroll to Top
Skip to content