Diecezjalny Dzień Jedności w Konkatedrze

Przedstawiciele wspólnot z terenu diecezji kaliskiej spotkali się w ostrowskiej Konkatedrze na Diecezjalnym Dniu Jedności. Mszy św. przewodniczył ks. biskup Teofil Wilski.

W homilii ks. kanonik Włodzimierz Guzik odnosząc się do ruchów i wspólnot kościelnych zacytował św. Jana Pawła II, który przemawiając w 1998 r. do wspólnot podkreślał, że „aspekt instytucjonalny i charyzmatyczny to jakby dwa równie istotne elementy konstytutywne Kościoła, które razem, choć na różne sposoby, kształtują jego życie, przyczyniając się do jego odnowy i uświęcenia ludu Bożego. Właśnie to opatrznościowe odkrycie charyzmatycznego wymiaru Kościoła dało początek niezwykłemu rozwojowi ruchów kościelnych i nowych wspólnot”. Kaznodzieja za św. Janem Pawłem mówił, że „charyzmaty muszą prowadzić do spotkania z Chrystusem w sakramentach”. Zaznaczył, że we współczesnych czasach Kościołowi potrzebna jest pomoc Ducha Świętego. – Zdajemy sobie sprawę, że żyjemy w dość przełomowych czasach w Kościele w Polsce. Mówią nam o tym różni charyzmatyczni ewangelizatorzy ze świata. Wskazują na to drastycznie spadająca ilość powołań, zmiana modelu życia i obyczajowości w życiu moralnym, zmieniające się podejście do Kościoła, duchowieństwa czy sakramentów świętych. Żyjemy w czasach, gdzie ludzie mówią, że nie potrzebują Zbawiciela spoza kręgu ludzkiego doświadczenia, że są zdolni sami zadbać o siebie, o swoje szczęście. My wiemy, że teraz bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy pomocy Ducha Świętego, by dobrze rozpoznać te różne znaki i ducha czasu, by nie popełnić grzechu zaniedbania, by z jeszcze większą intensywnością podjąć środki zaradcze – wskazywał ks. Guzik.

Przed udzieleniem pasterskiego błogosławieństwa ks. biskup Teofil Wilski wyraził radość ze spotkania wspólnot diecezji kaliskiej, które poczuły się w jedności z Kościołem. – Niech Duch Święty tę jedność umacnia. On jest u początku, On wszystkiego dopełnia, On wszystko ożywia. Św. Teresa od Dzieciątka Jezus szukała specyfiki swojego posłannictwa w Kościele i znalazła w Liście św. Pawła w hymnie o miłości, bo miłość jest najważniejsza. W tej miłości, którą rozlewa Duch Święty w sercach naszych, niech będzie motyw naszej jedności i naszej ewangelizacji. Rozradujmy się w Duchu Świętym. Bądźmy na Niego otwarci, bo w Nim wszystko wzrasta, dokonuje się, dopełnia – podkreślał biskup pomocniczy senior.

Diecezjalny Dzień Jedności obchodzony pod hasłem „Buduj z nami jedność diecezji kaliskiej” rozpoczęła konferencja pt. „Siedem grzechów przeciwko jedności”, którą wygłosił ks. kanonik Dominik Wodniczak, przewodniczący Zespołu Koordynacyjnego ds. Nowej Ewangelizacji w Diecezji Kaliskiej. W spotkaniu licznie uczestniczyli kapłani na czele z ks. kanonikiem Krzysztofem Nojmanem, proboszczem Konkatedry, diakoni, klerycy i przedstawiciele wspólnot z diecezji kaliskiej. Spotkanie uświetnił zespół Abba Pater Music.

Organizatorem Dnia Jedności był Zespół Koordynacyjny ds. Nowej Ewangelizacji w Diecezji Kaliskiej.

Tekst i zdjęcia: Ewa Kotowska-Rasiak


Diecezjalny Dzień Jedności w Konkatedrze
Skip to content