Odpust ku czci św. Stanisława Biskupa i Męczennika

W niedzielne południe, w przeddzień wspomnienia liturgicznego św. Stanisława Biskupa Męczennika w Konkatedrze odprawiona została Msza św. odpustowa ku Jego czci. Eucharystię odprawił i homilię wygłosił ks. kan. Krystian Szenowski – wikariusz parafii Konkatedralnej w latach 1996-1998, obecnie proboszcz parafii pw. NMP Królowej Korony Polskiej we Wierzbnie.

Ks. Krystian Szenowski w swojej homilii wskazał postać św. Stanisława, jako postać bardzo ważną w historii Polski i Kościoła w Polsce. Zaznaczył, że wszyscy święci są dla nas wzorami do naśladowania. – Święci są piękni także dlatego, bo poprzez nich możemy zobaczyć Boga. Ich życie bez reszty jest Bogiem, oddane, powierzone, są oni Bogu posłuszni i myślę, że to, co jest szczególnie warte podkreślenia w dzisiejszych czasach, że Bóg dla świętych jest najważniejszy – powiedział kapłan. Rozważając słowa przypowieści o dobrym pasterzu zawartej w czytanej Ewangelii ks. Krystian przywołał słowa św. Jana Marii Vianney’a z Francji – „Dobry pasterz, pasterz według Bożego serca, jest największym skarbem, jaki dobry Bóg może dać parafii  i jednym z najcenniejszych darów Bożego miłosierdzia”. Stwierdził, że te słowa można odnieść do postaci św. Stanisława, który żył słowem Boga.

Następnie, ks. Szenowski zastanawiał się, dlaczego św. Stanisław Biskup i Męczennik popadł w konflikt z królem. Zaznaczył, że dla św. Stanisława ważniejszy był głos Boga. Decyzje podjęte przez świętego, będące świadectwem wierności Jezusowi Chrystusowi, skutkowały jego męczeńską śmiercią. – Myślę, że sam król (…) jest kompasem tych wszystkich, którzy dzisiaj dokonują wyborów życiowych z pominięciem Boga, którzy chcą budować swoje życie bez Boga – powiedział kapłan.

Ks. Krystian wskazywał jak w dzisiejszych czasach szybko zmienia się świat. Zastanawiał się, do czego dąży Europa. – Żyjemy w świecie gwałtownie się zmieniającym. To, co jeszcze wczoraj było oczywiste, już dzisiaj tak oczywiste nie jest, to, co wczoraj było świętością dzisiaj nie jest świętością. To, co wczoraj było grzechem, dziś tym grzechem nie jest. (…) Europa zupełnie głupieje. Zwłaszcza ta Zachodnia część, która wyrzekła się tożsamości i korzeni, która udaje, że nie ma pamięci, nie wie na czym wyrosła, która udaje jakby chrześcijaństwo zupełnie nie było obecne w jej życiu – zaznaczył celebrans.

– Wielu ludzi uważa, że Bóg jest im niepotrzebny – zauważył ks. Krystian Szenowski. Powtórzył, że św. Stanisław jest godnym wzorem do naśladowania, by być wiernym słowom Chrystusa. Nawoływał, byśmy byli wierni swojemu powołaniu danym nam podczas chrztu św. Zwracał uwagę byśmy nie pozwalali obrażać Boga. – Dzisiaj św. Stanisław uczy nas, że nie wolno się godzić, aby Jezus był obrażany w naszym życiu. Nie wolno się godzić, aby się z Chrystusa się śmiano, aby Go usuwano, aby Chrystusa chciano zamknąć w czterech ścianach naszych domów.

– Niech dla nas wszystkich tutaj zgromadzonych Chrystus będzie drogą, prawdą i życiem, tak jak drogą, prawdą i życiem był w życiu św. Stanisław Biskupa i Męczennika – takimi słowami zakończył swoją homilię ks. Krystian Szenowski, proboszcz parafii pw. NMP Królowej Korony Polskiej we Wierzbnie.

Po zakończeniu Mszy św. wokół Konkatedry przeszła procesja, w której uczestniczyli kapłani z ostrowskich parafii, liczne poczty sztandarowe oraz wierni. Po błogosławieństwie ks. proboszcz Krzysztof Nojman podziękował wszystkim za udział w uroczystości odpustowej ku czci św. Stanisława Biskupa Męczennika. Wszyscy zgromadzeni odśpiewali „Boże, coś Polskę”.

Mszę św. ubogacił swoim śpiewem Chór Konkatedralny pw. św. Grzegorza pod dyr. Magdaleny Nowickiej.

Tekst i zdjęcia: JR


(kolejne zdjęcia ładują się podczas przewijania strony) 

Odpust ku czci św. Stanisława Biskupa i Męczennika 2017
Scroll to Top
Skip to content