100 lat od objawień w Fatimie – część 2

Kalendarium

1907

22 marca
W Aljustrel rodzi się Łucja Santos.

1908

11 czerwca
W Aljustrel przychodzi na świat Franciszek Marto.

1910

11 marca
Narodziny Hiacynty Marto (Aljustrel).

1916

Pierwsze objawienie (wiosną lub latem) anioła w Loca do Cabeço: Anioł Pokoju uczy dzieci modlitwy za wszystkich niewierzących w Boga.
Drugie objawienie (latem) przy studni: Anioł wzywa dzieci do składania ofiar ze swych codziennych cierpień.
Trzecie objawienie w Loca do Cabeço: Kilka tygodni później Anioł objawia się po raz trzeci, ucząc małych wizjonerów modlitwy uwielbienia Jezusa w Najświętszym Sakramencie i udzielając im Komunii Świętej.

1917

13 maja
Pierwsze objawienie Matki Bożej, łaski dostępują: dziesięcioletnia Łucja i jej kuzyni: dziewięcioletni Franciszek wraz ze swą siedmioletnią siostrą Hiacyntą.
Maryja zapewnia, że przychodzi z Nieba i prosi dzieci by odmawiały Różaniec, prosząc o pokój dla świata.

13 czerwca
Drugie objawienie. Matka Najświętsza ponawia prośbę o odmawianie Różańca i nakazuje dzieciom uczyć się czytać. Maryje chce by dzieci rozpowszechniały wśród ludzi nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca.

13 lipca
Trzecie objawienie połączone z wizją piekła i ukazaniem roli nabożeństwa do Niepokalanego Serca. Dzieci doznają tajemniczej wizji (trzeciej części tajemnicy fatimskiej), której istota pozostanie ukryta aż do 2000 r.
Maryja zapewnia: „Na koniec moje Niepokalane Serce zatriumfuje”.

13 sierpnia
Aresztowanie dzieci przez masońskiego administratora. Maryja daje zgromadzonym pielgrzymom znak swego przybycia, jednak się nie ukazuje.

19 sierpnia
W Valinhos ma miejsce czwarte objawienie, w którym Matka Boża prosi o modlitwę różańcową i złożenie ofiary wynagradzającej za grzeszników. Obiecuje uczynić wielki cud.

13 września
Piąte objawienie. Maryja zapewnia, że Bóg jest zadowolony z modlitw i ofiar składanych przez dzieci.

13 października
Szóste objawienie. Matka Najświętsza przedstawia się jako Matka Boża Różańcowa. Wzywa ludzi, by nie obrażali Boga, a na znak prawdziwości swych objawień na oczach blisko stu tysięcy ludzi czyni cud, zwany „cudem słońca”.

1919

4 kwietnia
W Aljustrel umiera Franciszek Marto.

28 kwietnia
Rozpoczęcie budowy kaplicy w miejscu objawień.

19 czerwca
Zakończenie budowy Kaplicy Objawień

1920

20 lutego
W Lizbonie umiera Hiacynta Marto.

1921

13 października
W Kaplicy Objawień odprawiona zostaje pierwsza Msza św.

1922

6 marca
Wrogowie Kościoła wysadzają Kaplicę Objawień dynamitem.

3 maja
Otwarcie procesu kanonicznego w sprawie autentyczności objawień w Fatimie.

13 maja
Wielka pielgrzymka wynagradzająca za świętokradzkie zburzenie Kaplicy Objawień. Pielgrzymi umieszczają na miejscu objawień figurę wyrzeźbioną przez Jose Thedima.
Powstanie kaplicy w miejscu objawień

1925

10 grudnia
Maryja ukazuje się Łucji w Pontavedra w Hiszpanii, wyjaśniając treść nabożeństwa pierwszych sobót i przekazując „wielką obietnicę Niepokalanego Serca”.

1926

2 października
Łucja wstępuje do Zgromadzenia Sióstr św. Doroty.

1928

13 maja
Poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę bazyliki w Fatimie.

1929

13 czerwca
W Tuy, w Hiszpanii, Matka Boża przekazuje Łucji prośbę o poświęcenie przez Papieża Rosji Jej Niepokalanemu Sercu i wyjaśnia sposób, w jaki ma on tego dokonać.

6 grudnia
Pius XI poświęca figurę Matki Bożej Fatimskiej dla Kolegium Portugalskiego w Rzymie.

1930

13 maja
Biskup diecezji Leiria-Fatima oficjalnie potwierdza wiarygodność objawień w Fatimie.

1931

13 maja
Portugalia zostaje poświęcona Niepokalanemu Sercu Maryi. Ratuje to kraj przed toczącą się już w tym czasie wojną domową w Hiszpanii.

1938

24-25 stycznia
Na niebie ukazuje się zapowiedziany przez Maryję znak zbliżającej się II wojny światowej. Jest to łuna w postaci polarnej zorzy dostrzegalnej w całej Europie.

1940

2 grudnia
Łucja w liście do Papieża zapewnia, że każdy kraj, który poświęci się Niepokalanemu Sercu Maryi, otrzyma niezwykłe łaski.

8 grudnia
Portugalia odnawia swe poświęcenie Niepokalanemu Sercu Maryi i zachowuje neutralność podczas całej II wojny światowej.

1941

31 sierpnia
Łucja spisuje pierwszą i drugą część Tajemnicy Fatimskiej.

1942

8 grudnia
Pius XII dokonuje poświęcenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi.

1944

3 stycznia
Łucja spisuje trzecią część Tajemnicy Fatimskiej.

4 maja
Pius XII ustanawia święto Niepokalanego Serca Maryi.

13 maja
Dokonana zostaje koronacja figury Matki Bożej z fatimskiej Kaplicy Objawień.

8 sierpnia
Polska jako pierwszy po Portugalii kraj poświęca się Niepokalanemu Sercu Maryi.

1947

Powstanie Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Turzy Śląskiej.

1948

25 marca
Za specjalnym pozwoleniem Papieża Łucja wstępuje do klasztoru karmelitanek w portugalskiej Coimbrze.

1950

Powstanie Sanktuariów Matki Bożej Fatimskiej w Trzebini i Zakopanem.

1951

1 maja
Dokonana ekshumacja szczątków doczesnych Hiacynty ujawnia iż jej ciało znajduje się w stanie nienaruszonym.

13 października
W Fatimie mają miejsce uroczystości zakończenia Roku Świętego. Legat papieski ks. kard. Tedeschini w obecności miliona wiernych opowiada o cudzie słońca, widzianym w Watykanie przez Piusa XII, ogłaszającego dogmat o Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny.

1952

7 lipca
Pius XII kieruje list apostolski do ludów Rosji.

1953

7 października
Konsekracja bazyliki fatimskiej

1954

11 października
Pius XII w encyklice „Ad Caeli Reginam” zaleca, aby wierni w każde święto Maryi Królowej Świata odnawiali poświęcenie się Niepokalanemu Sercu Maryi.

1954

Listopad
Pius XII dekretem „Luce Suprema” nadaje kościołowi fatimskiemu tytuł bazyliki.

1962

13 grudnia
Jan XXIII ustanawia święto Matki Bożej Fatimskiej.

1964

21 listopada
Na zakończenie III sesji Soboru Watykańskiego II papież Paweł VI poświęca świat Niepokalanemu Sercu Maryi i ofiarowuje sanktuarium w Fatimie Złotą Różę.

1967

13 maja
W adhortacji apostolskiej „Signum Magnum” Paweł VI zachęca wszystkich wiernych do ofiarowania się Niepokalanemu Sercu Maryi.

13 maja
Paweł VI udaje się z jednodniową pielgrzymką do Fatimy.

1975

13 maja
Biskupi portugalscy odnawiają akt poświęcenia Portugalii Niepokalanemu Sercu Maryi.

1978

5 maja
Figura Pani Fatimskiej, odbywająca światową pielgrzymkę, została skonfiskowana przez komunistyczne władze na warszawskim lotnisku.

1981

13 maja
Dokonano zamachu na Ojca Świętego Jana Pawła II, dokładnie w dniu i godzinie pierwszego objawienia w Fatimie.

2000

13 maja
Ojciec Święty Jan Paweł II beatyfikuje Franciszka i Hiacyntę.

2005

13 luty
W Coimbrze umiera Łucja.

2008

13 luty
Papież Benedykt XVI rozpoczął proces beatyfikacyjny Łucji, odstępując od prawa mówiącego, iż proces beatyfikacyjny kandydata może rozpocząć się najwcześniej pięć lat od jego śmierci.

2017

13 luty
W dwunastą rocznicę śmierci siostry Łucji, zakończył się diecezjalny etap procesu beatyfikacyjnego i dokumenty zostały skierowane do Stolicy Apostolskiej.

Tekst za: fatima.pl


Czytaj również: część 1, część 3, część 4, część 5, część 6

Scroll to Top
Skip to content