Wiedza o apostołach

Wojciech Trzcieliński z I LO w Ostrowie znalazł się w gronie sześciu najlepszych uczniów etapu diecezjalnego XXIII Olimpiady Teologii Katolickiej, która odbyła się pod hasłem „Święci Apostołowie Piotr i Paweł – urząd i charyzmaty w Kościele”.

Etap diecezjalny przeprowadzono 28 lutego w parafii św. Antoniego Padewskiego w Ostrowie. Olimpiadę rozpoczęło nabożeństwo w kościele św. Antoniego, które prowadził ks. prałat Aleksander Gendera, wikariusz biskupi ds. duchowieństwa. Druga część odbyła się w Domu Katechetycznym im. Jana Pawła II, gdzie w intelektualne szranki stanęło 63 młodych ludzi z diecezji kaliskiej. Młodzież w ciągu 45 minut rozwiązywała test składający się z 37 pytań. Na tegorocznym konkursie uczniowie musieli wykazać się głównie wiedzą na temat apostołów św. Piotra i św. Pawła. Uczestnicy musieli orientować się nie tylko w zagadnieniach biblijnych, ale także dogmatycznych. Młodzież musiała zapoznać się z dokumentami Soboru Watykańskiego II, katechezami Jana Pawła II i Benedykta XVI oraz publikacjami związanymi z apostołami. Ponadto obowiązywała znajomość Pisma Świętego i Katechizmu Kościoła katolickiego. Prace oceniała komisja składająca się z opiekunów uczestników pod przewodnictwem doradców metodycznych religii Beaty Misiek i Małgorzaty Chrzanowskiej. Za organizację etapu diecezjalnego olimpiady odpowiadał ks. prałat dr Jerzy Adamczak, wikariusz biskupi ds. katechizacji. Szóste miejsce zajął Wojciech Trzcieliński z I LO w Ostrowie, którego katechetą jest ks. Aleksander Nawrocki, wikariusz ostrowskiej Konkatedry. Diecezję kaliską w finale ogólnopolskim, który odbędzie się w dniach 4-6 kwietnia w Legnicy reprezentować będą: Dorota Mularczyk z III LO w Kaliszu (I miejsce), Izabela Kosmala z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie (II miejsce) i Grzegorz Czelusta z III LO w Kaliszu (III miejsce). Laureaci odebrali dyplomy, książki i nagrody z rąk Aleksandra Ziobro, dyrektora Delegatury w Kaliszu Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty. Poza tym uczestnicy etapu diecezjalnego otrzymają na koniec roku szkolnego ocenę celującą z religii. Książki i dyplomy przygotowano dla wszystkich uczestników.

Scroll to Top
Skip to content