Święcenia diakonatu

W sobotę w Konkatedrze bp Łukasz Buzun udzielił święceń diakonatu. W tym roku święcenia przyjął jeden kleryk Wyższego Seminarium Duchownego, pochodzący z parafii pw. św. Pawła Apostoła – Karol Raczak.

Święcenia diakonatu przypadły w uroczystość św. Andrzeja Boboli, patrona Polski. W homilii biskup pomocniczy diecezji kaliskiej Łukasz Buzun podkreślał rolę diakona w kościele. – Diakon to jest ten, który sprawuje posługę w trzech wymiarach w Kościele, w wymiarze Słowa, liturgii i miłości. Bp Łukasz wskazywał, że należy żyć Słowem Bożym. Podkreślił, że w centrum życia diakona, ale także każdego człowieka powinien znajdować się Chrystus. – Chrystus wybiera tych, których sam chce. Dotyka ich serca, powołuje ich do tego, żeby poświęcili swoje życie na tej drodze, na którą On ich powołuje, na drodze życia kapłańskiego, którego diakonat jest wstępem – powiedział bp Buzun. Przypomniał rolę diakona, którą jest być sługą wszystkich. Zachęcał, by w chwilach trudnych przywoływać wstawiennictwa świętych. – Kapłan to jest ten, który jedna człowieka z Bogiem – zaznaczył bp Łukasz.

Na zakończenie Eucharystii diakon Karol Raczak skierował słowa wdzięczności do ks. biskupa Łukasza Buzuna, rektora i księży pracujących w seminarium, ks. kan. Krzysztofa Nojmana, proboszcza Ostrowskiej Konkatedry, proboszcza macierzystej parafii i swoich rodziców.

W uroczystości uczestniczyli, m.in. ks. Marcin Załężny, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu, moderatorzy, wykładowcy, kapłani diecezji kaliskiej, klerycy, rodzice, krewni i znajomi diakona.

Tekst i zdjęcia: Jacek Ryczkiewicz


Święcenia diakonatu 2020
« z 4 »
Skip to content