300-lecie koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej

26 sierpnia uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej – główne uroczystości 300-lecia koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej oraz 60. rocznica rozpoczęcia Nawiedzenia kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej po parafiach w Polsce.

W roku 1717, na uroczystość koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej koronami papieża Klemensa XI przybyło ok. 200 tysięcy pielgrzymów, co na owe czasy było rzeczą niespotykaną. Uroczystość stała się ogólnonarodową manifestacją wiary. Na Jasnej Górze zgromadzili się przedstawiciele wszystkich warstw społecznych – począwszy od dostojników państwowych, a skończywszy na ubogich.

HISTORIA

Maryja Królową Polski

Idea królowania Maryi kształtowała się w narodzie polskim przez wieki i była ściśle związana z Cudownym Obrazem Matki Bożej Jasnogórskiej. Już Jan Długosz nazywa Jasnogórską Bogurodzicę „Najdostojniejszą Królową świata i naszą”. W 1656 r. – po zwycięskiej obronie Jasnej Góry podczas potopu szwedzkiego – król Jan Kazimierz, składając Śluby w katedrze lwowskiej, obrał Maryję na Królową Polski, a tytuł ten na stałe przylgnął do Jej Cudownego Wizerunku na Jasnej Górze. Dopełnieniem tego aktu była uroczysta koronacja Cudownego Obrazu w dniu 8 września 1717 r. – pierwsza taka koronacja diademami papieskimi poza Rzymem.

fot. episkopat.pl

Koronacja – wydarzenie poruszające serca Polaków

Decyzję o koronacji obrazu podjął papież Klemens XI, który ofiarował drogocenne korony. W imieniu Papieża korony na Obraz nałożył biskup chełmski Krzysztof Jan Szembek. Zachęcał on zebranych do radości słowami: „Wielu pragnęło ujrzeć Królową Polski w koronie. Jest to dzień wybrany z tysiąca innych, dzień, który dał nam Pan”. Wydarzenie to zgromadziło przeszło 200 tys. pielgrzymów i poruszyło serca wszystkich Polaków.

Koronacja ta wpisała się w ciąg bezprecedensowych wydarzeń, związanych z czcią oddawaną Matce Bożej w Rzeczypospolitej. Jasna Góra bowiem była i jest miejscem duchowej przemiany. Z wiary Polaków w opiekę Maryi wyrosły kolejne akty, które wiązały nas miłością z Matką Boga. Były to Śluby Jasnogórskie (1956) i Oddanie Polski Maryi w macierzyńską niewolę miłości (1966). Kolejni papieże przez pielgrzymowanie do Królowej Polski wskazują na drogę „wypróbowanej wiary Polaków” (papież Franciszek), która wiedzie przez Jasną Górę. Papież Franciszek powiedział tutaj: „W Maryi znajdujemy pełną odpowiedź Panu (…). Jeżeli istnieje jakakolwiek ludzka chwała, jakaś nasza zasługa w pełni czasu, to jest nią Ona (…). Tutaj, na Jasnej Górze, podobnie jak w Kanie, Maryja oferuje nam swoją bliskość i pomaga nam odkryć, czego brakuje do pełni życia”.

PAPIESKI DAR ODPUSTU ZUPEŁNEGO

Fot. Krzysztof Świertok / Jasna Góra

Z okazji Roku Jubileuszowego Jasna Góra otrzymała specjalny dar papieski w postaci odpustu. Na mocy dekretu papieskiego od 8 grudnia 2016 r. do 8 grudnia 2017 r. można uzyskać łaskę odpustu zupełnego wypełniając następujące warunki:

 

  •  odwiedzając Sanktuarium Matki Bożej na Jasnej Górze i uczestnicząc w świętych obrzędach przed ukoronowanym Wizerunkiem,
  •  pokornie prosząc Boga przez Maryję za wierność Polski powołaniu chrześcijańskiemu, o nowe powołania kapłańskie i zakonne, o obronę rodzin, świata i Kościoła, a także za osobę Ojca Świętego,
  •  odmawiając przed Cudownym Obrazem Ojcze nasz, wyznanie wiary oraz przyzywając opieki Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski,
  •  przystępując do sakramentu pokuty i pojednania oraz przyjmując Komunię Świętą.

Każdy pielgrzym osobiście czy w grupie, który przybędzie na Jasną Górę, będzie mógł uzyskać dar odpustu zupełnego, który jest darowaniem kary doczesnej za grzechy odpuszczone co do winy w sakramencie pokuty. Jak mawiał św. Jan Paweł II: jest wyrazem, ekspresją Bożego Miłosierdzia.

Odpust zupełny będą mogły uzyskać również osoby starsze, chore i wszyscy, którzy z ważnej przyczyny nie mogą wyjść z domu, a połączą się pragnieniem ducha z tymi, którzy pobożnie nawiedzają Sanktuarium. Osoby te powinny, będąc w stanie łask wzbudzić intencję wypełnienia (gdy będzie to jak najszybciej możliwe) trzech zwykłych warunków uzyskania odpustu: stan łaski uświęcającej, spowiedź święta i przyjęcie Komunii Świętej oraz modlitwa według intencji Ojca Świętego i przed jakimkolwiek wizerunkiem Matki Bożej odmówić pobożnie modlitwy, ofiarując Miłosiernemu Bogu przez Maryję swoje cierpienia i niedogodności własnego życia.


Modlitwa Jubileuszowa na 300-lecia
koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej

Bogurodzico Dziewico Maryjo,
nasza Matko i Królowo,
wyniesiona na wyżyny nieba.
Ty nieustannie otaczasz troską i miłością naród polski.
Prosimy, by jubileusz 300-lecia koronacji
Twojego Jasnogórskiego Wizerunku odnowił w każdym z nas
cześć i ufność wobec Boga, Ojca i Syna i Ducha Św.

Ty, Matko, jesteś nam wzorem zaufania
oraz uległego poddania się Jemu we wszystkim.
Niech nasze przemienione życie stanie się
żywym diamentem Twej korony wyniesienia i chwały.

Chcemy z naszymi duchowymi darami stanąć w bliskości Boga
i stać się świadkami Jego wielkiego miłosierdzia.
Pragniemy – odnowieni w wierze, nadziei i miłości,
żyjąc według zasad Ewangelii – razem z Tobą
uwielbiać Trójcę Przenajświętszą. Amen

Scroll to Top
Skip to content