Za Polskę, za Polaków, za nasze Miasto

W Maryjne święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, a zarazem w święto Konstytucji 3-go Maja w Konkatedrze odprawiona została Msza św. w intencji Ojczyzny i Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. – Stajemy do modlitwy w duchu wdzięczności za wielki dar, jaki Pan Jezus nam zostawił dając naszemu narodowi Maryję za Matkę, którą już od wielu wieków czcimy, jako Królową Polski. Dzisiaj w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja pragniemy modlić się za Polskę, za Polaków, za nasze Miasto, mieszkańców ziemi ostrowskiej ponownie składając losy nas wszystkich w ręce Tej, która nigdy nie zawodzi, która jest wielką chlubą naszego narodu – powiedział na początku Eucharystii proboszcz ks. kan. Krzysztof Nojman.

Msza św. rozpoczęła się w południe odśpiewaniem Bogurodzicy przez Chór Męski ECHO pod dyr. Andrzeja Ryłko. Proboszcz ostrowskiej Konkatedry witając wszystkich zgromadzonych dziękował za liczny udział w uroczystości pocztów sztandarowych i harcerzy.

Homilię wygłosił wikariusz parafii Konkatedralnej ks. Paweł Wczesny. – Dziś jednoczymy serca, jako bracia i siostry, jako chrześcijanie, jako Polacy. Wdzięczni za dar wolności, za dar, który ciągle jest naszym zadaniem. Wpatrujemy się w Jasnogórski wizerunek, przed którym klękali trwając na modlitwie Królowie, Papierze, ludzie wszystkich czasów, by prosić w różnych potrzebach, dziękować za otrzymana dary. Dziś chcemy dziękować Panu Bogu za nasze rodziny, za Kościół, który tworzymy, za Polskę, którą ciągle budujemy, za dziedzictwo przodków, świadomi odpowiedzialności, jaka na każdym z nas spoczywa, aby tego piękna wiary, nadziei i miłości nigdy nie zmarnować – mówił kapłan. Ks. Paweł przypomniał zgromadzonym w świątyni, kim była Matka Boża. – Na kartach Ewangelii najpiękniejszy obraz Mamy, Maryi przedstawia św. Łukasz. Św. Łukaszowi zawdzięczamy najgłębszy portret tego, kim była i jest Matka Najświętsza. Spójrzmy zatem w serce Matki, która kocha, która się troszczy, która jest na wyciągnięcie dłoni. Od samego początku widzimy głęboką relację Maryi ze Słowem Bożym, Jej zasłuchanie. Bardzo często właśnie św. Łukasz pochylał się nad rozważaniem Maryi Słowa Bożego. Słowa, które do niej kierował Pan Bóg bezpośrednio czy później, kiedy słuchała swojego Syna. Zachowywała i rozważała wszystkie te słowa w swoim sercu. To pierwsze, czego uczy nas Matka Najświętsza, by słuchać i nosić nie pamięci, nie w teorii, ale właśnie w sercu Słowo, które daje życie, które pozwala rozwijać to, co w człowieku najbardziej niesamowite i piękne – powiedział kapłan. Ks. Wczesny w swoim kazaniu zwrócił uwagę na słowa zawarte w Apelu Jasnogórskim. – Każdego dnia przed tronem Maryi na Jasnej górze wyśpiewywany jest Apel. W nim znajdują się trzy bardzo ważne słowa: Jestem, Pamiętam, Czuwam. Jestem – to słowo, które dotyka istoty człowieczeństwa i zarazem jest zaproszeniem do pochylenia się nad nim. (…) Pamiętam – to drugie słowo zarysowuje w naszych sercach najpełniej św. Jan Paweł II. (…) „«Oto matka moja i moi bracia». Może dlatego mówię tak, jak mówię, ponieważ to jest moja matka, ta ziemia! To jest moja matka, ta Ojczyzna! To są moi bracia i siostry! I zrozumcie, wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw, zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić, nie mogą mnie nie boleć! Was też powinny boleć! Łatwo jest zniszczyć, trudniej odbudować. Zbyt długo niszczono! Trzeba intensywnie odbudowywać! Nie można dalej lekkomyślnie niszczeć!”. (…)Czuwam – to być człowiekiem gotowym, do walki o dobro, sprawiedliwość, o Rodzinę, Ojczyznę, to stać na straży cnót, na straży życia, miłości, wierności – mówił wikariusz Konkatedry. Ks. Paweł Wczesny kończąc homilię wskazywał, by nosić w sercu poczucie wdzięczności za wolność i pokój. – To noszenie w sercu poczucia dobrego jutra, opartego nie na byle jakich wartościach, ale na fundamencie, który zbudowali nasi Ojcowie w 966 roku, fundamencie, na którym budował Jan Kazimierz, fundamencie który pozwolił Polsce zmartwychwstać w 1918 roku, fundamencie którym jest Bóg Honor i Ojczyna. Więc dziś Matka Najświętsza jednocząc serca, z głębi historii naszego narodu, wołamy Maryjo Królowo: „My chcemy Boga, Panno święta! O, usłysz naszych wołań głos! Miłości Bożej dźwigać pęta, To nasza chluba, to nasz los. Błogosław słodka Pani! Błogosław wszelki stan! My chcemy Boga! My poddani! On naszym Królem, On nasz Pan!” – zakończył kapłan.

Wspólnie z  Proboszczem ks. kan. Krzysztofem Nojmanem modlił się ks. prał. Tomasz Ilski, ks. Maciej Wyzujak – proboszcz parafii pw. Ducha Św. i ks. Paweł Wczesny, a także diakon Grzegorz Kaczorkiewicz.

Na zakończenie Mszy św. zaśpiewano „Boże, coś Polskę”.

Uroczystość uświetniła Ostrowska Orkiestra Koncertowa pod batutą Mariana Sikorskiego.

We Mszy św. uczestniczyli licznie zgromadzeni wierni oraz: parlamentarzyści, władze miejskie i powiatowe, Honorowi Obywatele Miasta, delegacje z Miast Partnerskich, Radni Miejscy i Powiatowi, wójtowie i burmistrzowie powiatu ostrowskiego, przedstawiciele służb mundurowych, poczty sztandarowe służb mundurowych, organizacji społecznych i szkół.

Po Mszy św. delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem ks. Kardynała Mieczysława Halki-Ledóchowskiego, wzniesionym, jako wotum Wielkopolski za odzyskaną wolność po latach zaborów.

W trakcie uroczystości pod pomnikiem kard. Ledóchowskiego wręczono odznaczenia – Medal „Pro Patria” za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej nadane przez kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Odznaczenia otrzymali: Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego – Beata Klimek, Starosta Ostrowski – Paweł Rajski oraz Radny Powiatu Ostrowskiego – Andrzej Knopiński. Kolejną częścią obchodów święta Konstytucji 3 Maja było przekazanie sztandaru ostrowskiego oddziału Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej społeczności szkolnej Szkoły Podstawowej nr 14 w Ostrowie Wielkopolskim. Następnie na placu przed Konkatedrą Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Beata Klimek wraz z kpt. Henrykiem Rybakiem odsłonili tablicę poświęconą żołnierzom 60 Pułku Piechoty, którą poświęcił ks. kan. Krzysztof Nojman.

Tekst i zdjęcia:
Jacek Ryczkiewicz


Galerie: Część 1 – Msza św.; część 2 – uroczystości na placu przy Konkatedrze

Za Polskę, za Polaków, za nasze Miasto cz. 1
« z 3 »
Za Polskę, za Polaków, za nasze Miasto cz. 2
« z 7 »

 

Scroll to Top
Skip to content