Msza dziękczynna za życie i pontyfikat św. Jana Pawła II

W przededniu 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II, w Konkatedrze, odprawiona została Msza św. dziękczynna za życie i pontyfikat Ojca Świętego Jana Pawła II. – Pan Bóg posyła nam wspaniałych nauczycieli, życiowych przewodników. Do takich należał św. Jan Paweł II, papież, jeden z najbardziej znanych, rozpoznawalnych Polaków minionego stulecia. Starsi z nas, zapewne, uczestniczyli w spotkaniach z nim i słuchali jego słów. Choć młodszym nie było dane przeżyć takiego spotkania, to jednak uroczyście świętowana 100. rocznica jego urodzin, jest okazją, aby przywołać jego osobę i nauczanie oraz prosić w tej Mszy św., abyśmy mieli odwagę i siłę realizować je na codzień – mówił na początku Eucharystii ks. kan. Krzysztof Nojman.

Podczas Mszy św. odczytany został list Prezydium Konferencji Episkopatu Polski. Biskupi przypominają m.in. słowa, które św. Jan Paweł II wypowiedział w homilii rozpoczynającej pontyfikat w 1978 r.: „Nie lękajcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Dla Jego zbawczej władzy otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych i politycznych, szerokie dziedziny kultury, cywilizacji, rozwoju! Nie bójcie się! Chrystus wie, co nosi w swoim wnętrzu człowiek. On jeden to wie!”. „Tak, Chrystus wie, co każdy z nas nosi dziś w sobie, On doskonale zna nasze radości, niepokoje, nadzieje, lęki, tęsknoty. Tylko On ma odpowiedź na pytania, które stawiamy sobie w obecnej chwili” – napisali. Prezydium Episkopatu podkreśla, że Papież z Polski odwiedził 132 kraje i około 900 miejscowości. „Jego nauczanie jest wciąż aktualne. Warto do niego sięgać, także poprzez internet i media społecznościowe, wykorzystując możliwości, które stwarzają nowe technologie. Już w 2002 roku Papież wzywał przecież cały Kościół do wypłynięcia +na głębię cyberprzestrzeni+” – wskazują biskupi. „Dzisiaj, gdy w czasie pandemii koronawirusa świat walczy o każde ludzkie życie, trzeba przypomnieć, że Jan Paweł II domagał się ochrony życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci” – dodają. W liście przywołano też słowa kard. Stanisława Dziwisza opisujące chwilę zamachu na życie św. Jana Pawła II: „Pamiętam, że w momencie zamachu na Placu św. Piotra [Papież] zachował duży spokój i opanowanie, choć sytuacja była dramatyczna, a zagrożenie życia ogromne. Pytany przeze mnie, potwierdził, że odczuwa ból spowodowany przez rany, pokazał też ich miejsca. Nie można jednak mówić o żadnej panice. Zanim stracił świadomość, od razu też zawierzał się Maryi i mówił, że przebacza temu, który do niego strzelił”. Biskupi cytują również papieża Franciszka, który we wstępie do książki „Święty Jan Paweł II, 100 lat. Słowa i Obrazy”,opublikowanej w Watykanie z okazji stulecia urodzin św. Jana Pawła II, wyznał: „Wiele razy w czasie mojego życia kapłańskiego i biskupiego spoglądałem na niego, prosząc w moich modlitwach o dar wierności Ewangelii, tak jak on dawał o niej świadectwo”.

Mszy św. przewodniczył ks. kan. Krzysztof Nojman, z którym modlił się ks. Paweł Wczesny, ks. Artur Filipiak oraz ks. Eugeniusz Krawczyk i diakon Mateusz Paprocki.

Po Eucharystii pod pomnikiem św. Jana Pawła II znajdującym się przy Domu Katolickim miała miejsce krótka modlitwa. Kwiaty pod pomnikiem złożyli w imieniu mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego Prezydent Miasta Beata Klimek oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Lisiecki. Wiązankę złożyła również Senator RP Ewa Matecka, natomiast znicz pamięci Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne.

Jan Paweł II, a właściwie Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 r. w Wadowicach. 1 listopada 1946 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk kardynała Sapiehy. W 1958 roku został biskupem pomocniczym Krakowa, a w 1964 roku został arcybiskupem metropolitą krakowskim. W roku 1967 papież Paweł VI nominował go kardynałem. 16 października 1978 roku 111-osobowe konklawe wybrało arcybiskupa i metropolitę Krakowa, 58-letniego kardynała Karola Wojtyłę na papieża – 264. z kolei zwierzchnika Kościoła katolickiego. Przybrał imię Jan Paweł II, na znak symbolicznej kontynuacji przerwanego nagłą śmiercią 33-dniowego pontyfikatu swego poprzednika, Jana Pawła I. Wybór krakowskiego metropolity na papieża był zaskoczeniem dla całego świata, gdyż po raz pierwszy od 455 lat na Stolicy Apostolskiej zasiadł biskup nie-Włoch. Zaskoczenie było tym większe, że nowy papież pochodził ze słowiańskiego kraju, który w tamtym czasie należał do bloku sowieckiego. Niespełna trzy lata po wyborze na papieża – 13 maja 1981 roku – na placu św. Piotra w Rzymie, Jan Paweł II został ciężko ranny w zamachu na jego życie. Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku. 1 maja 2011 roku został beatyfikowany przez Benedykta XVI a 27 maja 2014 kanonizowany przez papieża Franciszka.

Jan Paweł II otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w dniu 30.04.1997 r.

Tekst i zdjęcia: Jacek Ryczkiewicz

Retransmisja Mszy św. dziękczynnej

Film dokumentalny „Jan Paweł II bliżej nas” – OTG

PREMIERA – 17.05.2020 godz. 15.00


Msza dziękczynna za życie i pontyfikat św. Jana Pawła II
Scroll to Top
Skip to content