Dyspensa od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej w niedzielę i święta nakazane do dnia 14 lutego 2021 r.

Abp Grzegorz Ryś, administrator apostolski diecezji kaliskiej, przedłużył dyspensę od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedzielę i święta nakazane.

Mając na uwadze trwające wciąż zagrożenie zdrowia i życia, udzielam (zgodnie z kanonami: 87 §1, 1245 i 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego) dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej w niedziele i święta nakazane do dnia 14 lutego 2021 roku następującym wiernym diecezji kaliskiej i osobom przebywającym w tym czasie na jej terenie:

  • w podeszłym wieku,
  • z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
  • dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
  • które czują obawę przed zarażeniem,
  • objętym kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym,
  • wszystkim, którzy w wyniku ograniczeń prawnych nie będą mogli uczestniczyć we Mszy św. 

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność w te dni na Mszy świętej nie jest obciążona grzechem.

Jednocześnie korzystających z dyspensy zachęcam do udziału we Mszy świętej w dni powszednie, z zachowaniem roztropności, wzajemnej troski o siebie i wszystkich przepisów sanitarnych.

Zachęcam również, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie, i do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe. 

+ Grzegorz Ryś
Administrator Apostolski
Diecezji Kaliskiej
 

ks. Marcin Papuziński
Kanclerz Kurii 

Kalisz, dnia 30 stycznia 2021 roku

Skip to content