Klerycy trzech diecezji w Konkatedrze

W środę, 13 października, podczas Mszy św. wieczornej i różańca fatimskiego w Konkatedrze, wspólnie z parafianami, modlili się klerycy roku propedeutycznego z archidiecezji poznańskiej, gnieźnieńskiej i diecezji kaliskiej.

Na początku Eucharystii gości powitał ks. kan. Adam Kosmała. – Witam wszystkich, zwłaszcza naszych gości, dobrze znany nam, ks. Dariusz Kuliński, który przewodniczy tej Mszy św., teraz posługuje w Kaliszu, witam również ks. Przemysława Tyblewskiego, z archidiecezji poznańskiej oraz łączącego się z nami duchowo ks. Pawła Rybaka, z archidiecezji gnieźnieńskiej. Witam serdecznie siedzących tu po lewej i po prawej stronie alumnów roku propedeutycznego, którzy przygotowują się, rozpoczynają tą drogę ku kapłaństwu. Niech ta Msza św., w której modlimy się za zmarłych będzie również otwarciem naszych serc na modlitwę za powołanych i o powołania – mówił Proboszcz Konkatedry.

– Cieszymy się, że możemy być świadkami owoców modlitw, które w każdej parafii, także i tutaj, zanoszone są w intencji powołań. Ta obecność kleryków, jest tego dowodem, że ta modlitwa wydaje owoce – mówił ks. Przemysław Tyblewski. – Tak się złożyło, że diecezja kaliska stała się tym miejscem, od tego roku, kiedy początek swojego kapłaństwa rozpoczynają klerycy roku wstępnego, niektórzy mówią zerowego, a fachowo propedeutycznego – powiedział kapłan. Zaznaczył, że po tym roku klerycy z archidiecezji poznańskiej i diecezji kaliskiej naukę kontynuować będą w Poznaniu, a klerycy z archidiecezji gnieźnieńskiej w Gnieźnie. Ks. Przemysław wspomniał proboszczów ostrowskich. – Bardzo wzruszyłem się, kiedy w zakrystii zobaczyłem zdjęcie ks. proboszcza Kazimierza Rolewskiego, Sługi Bożego, który był też rektorem seminarium w Poznaniu, a tutaj spoczywa i jego proces beatyfikacyjny się toczy. Wiemy o śmierci niedawnego duszpasterza, kochanego proboszcza tej wspólnoty parafialnej (ks. Krzysztofa Nojmana – przyp. red.). Wiemy jak cenni są dobrzy, kochający księża. Chcemy, żeby tacy stawali się nasi klerycy, w przyszłości duszpasterze – zaznaczył ks. Tyblewski. Dziękował za wspólną modlitwę, jednocześnie prosił by te modlitwy o nowe powołania trwały dalej.

Nabożeństwo fatimskie prowadził ks. Dariusz wraz z klerykami. Na zakończenie miała miejsce procesja wokół kościoła.

22 kleryków z trzech diecezji: archidiecezji poznańskiej, gnieźnieńskiej i diecezji kaliskiej do Ostrowa Wielkopolskiego przyjechali z prefektami: ks. Dariuszem Kulińskim i ks. Przemysławem Tyblewskim.

Okres propedeutyczny w Kaliszu wprowadzony został od roku formacyjnego 2021/2022. Stosowne decyzje, po zasięgnięciu opinii Kongregacji ds. Duchowieństwa, podjęli: abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański, abp Wojciech Polak, metropolita gnieźnieński i biskup kaliski Damian Bryl. Wybór seminarium w Kaliszu podyktowany był faktem, że od 2020 r. alumni diecezji kaliskiej studiują w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu. Celem okresu propedeutycznego, który posiada charakter wprowadzający, jest położenie fundamentu pod życie duchowe oraz wspieranie w poznaniu samego siebie. Trwać on będzie cały rok, po którym nastąpią dalsze etapy formacji. Etap propedeutyczny jest wyraźnie oddzielony od studiów filozoficzno-teologicznych, a formacja w obrębie tego czasu winna odbywać się w odrębnej od seminarium diecezjalnego wspólnocie z własnymi przełożonymi.

Tekst i zdjęcia: Jacek Ryczkiewicz


Klerycy trzech diecezji w Konkatedrze
Scroll to Top
Skip to content