V Marsz dla Życia i Rodziny

W Niedzielę Zesłania Ducha Świętego w Konkatedrze odprawiona została Msza św. poprzedzająca piąty Marsz dla Życia i Rodziny. – Radujemy się życiem, radujemy się rodziną, bo jako Kościół tworzymy rodzinę dzieci Bożych – mówił na początku Eucharystii ks. Paweł Wczesny.

W homilii ks. Paweł Wczesny wskazał, że dar, który otrzymuje się podczas bierzmowania od Ducha Świętego to ten sam dar, który przed wiekami otrzymali Apostołowie. Podkreślił, że jest to dar wielkiej miłości Boga do człowieka. – Ale z darem jest tak, że dary można przyjąć i dary można odrzucić. Podobnie jak można przyjąć życie i je odrzucić. Podobnie jak można przyjąć miłość, a z miłością również odpowiedzialność, ale można pójść na skróty i ją również odrzucić. Łatwo powiedzieć człowiekowi kocham, łatwo powiedzieć Panie Boże kocham cię, ale kiedy przychodzą trudności, jak łatwo wtedy ulec – powiedział ks. Wczesny. Przypominał, że Apostołowie również mieli wątpliwości i obawy, które pokonali dopiero po Zesłaniu Ducha Świętego. – Kiedy przychodzi dzień Zesłania Ducha Świętego, o czym też jest w pierwszym czytaniu, zobaczymy za chwilę już innych Apostołów. Tych samych, te same ręce, te same serca, ale inne zupełnie wnętrze, które już się nie lęka, nie boi. Nie znaczy to, że nie popełnili później błędów, ale szukali Jezusa całym sercem – zauważył ks. Paweł.

Kapłan podkreślał, że Bóg tworząc człowieka na swój obraz i podobieństwo pokochał nas miłością ojcowską. Dał mężczyźnie i kobiecie szczególny dar, którzy poprzez miłość, mogą stwarzać nowe życie. Wskazywał, że należy się modlić za osoby, które mają odmienne zdanie. – Ta miłość staje się niezwykła, kiedy człowiek potrafi ten dar przyjąć. Wiemy, że są sytuacje, są głosy, które mówią zupełnie inaczej. Ale nie chciejmy ich oceniać, nie chciejmy ich krytykować, nie chciejmy tych głosów skreślać z naszego serca, bo tak jest najłatwiej. Módlmy się za nich, pokazujmy swoim świadectwem życia naszą miłość, naszą wiarę, pięknem, które jest w nas, że można inaczej – zachęcał ks. Wczesny. Przypomniał, że Jezus zachęca do tego by być Jego świadkami. Nawiązał również do słów św. Jana Pawła II, wypowiedzianych podczas pierwszej pielgrzymki do Polski na placu Zwycięstwa w Warszawie. – Dzisiaj chcemy wołać, tak jak Jan Paweł II zawołał w naszym kraju, swojej Ojczyźnie „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”. Ale dzisiaj chcemy to zawołać troszeczkę bardziej osobiście. Niech zstąpi Duch Twój i odnowi nasze serce. Niech zstąpi Duch Twój i odnowi moje serce i uwolni je od egoizmu, od obłudy, niech ten Duch przychodzi i wyrywa ze mnie, co jest grzechem, niech wyrywa ze mnie osąd drugiego człowieka, niech wyrywa ze mnie nienawiść. Niech zstąpi Duch Twój i napełni nasze serca miłością, łaskawością, miłosierdziem, dobrem. Niech zstąpi Duch Twój i uczyni nasze serca skłonne do miłości do drugiego człowieka, do miłości nieprzyjaciół. Niech zstąpi Duch Twój i uczyni nasze rodzin pełnymi miłości. Niech zstąpi Duch Twój i uczyni naszą wspólnotę parafialną, wspólnotę Kościoła, którą tworzymy, tak jak na początku jedności, abyśmy byli zawsze, nie silni swoją mocą, nie silni swoją chwałą, ale chwałą Jezusa Chrystusa. Niech Bóg nas błogosławi, a my, jako Jego dzieci cieszmy się życiem, radujmy się teraźniejszością, bo każda chwila jest wyjątkowa. Dlaczego, bo jest niepowtarzalna, bo jest wyjątkowa. Kochajmy prawdziwą, szczerą, dobrą miłością Boga, drugiego człowieka. Niech ta miłość nas przemienia i prowadzi, a uczmy się jej od Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Uczmy się jej od Ducha Świętego, który jest i działa. Uczmy się jej od Boga Ojca, od Trójcy Świętej, bo Bóg żyje, króluje na wieki wieków – zakończył wikariusz Konkatedry.

V Ostrowski Marsz dla Życia i Rodziny wyruszył spod Konkatedry przez ulicę Wiosny Ludów, Kolejową, Plac 23 Stycznia, Raszkowską, Konopnickiej, 60 Pułku Piechoty, Królowej Jadwigi, Rynek, Kościelną, Ledóchowskiego do Parku Miejskiego. Na czele marszu szła Ostrowska Orkiestra Koncertowa pod dyr. Mariana Sikorskiego.

Na zakończenie marszu w Parku Miejskim na uczestników czekał słodki poczęstunek oraz koncert Big Bandu Powiatu Ostrowskiego.

V Marsz dla Życia i Rodziny odbył się pod hasłem „Seksedukacja to deprawacja”, którego organizację podjęło się Środowisko Tradycji Katolickiej, Parafia Konkatedralna, Stowarzyszenie Ludzie dla Ludzi oraz Stowarzyszenie Konferencji św. Wincentego a Paulo. Patronat nad wydarzeniem objął Ordynariusz Diecezji Kaliskiej ks. bp Edward Janiak, a także Senator RP Łukasz Mikołajczyk i Wielkopolska Rada Rodziny.

Marsze dla Życia i Rodziny są publiczną manifestacją przywiązania do wartości rodzinnych i szacunku dla życia ludzkiego na każdym etapie jego rozwoju. Uczestników Marszów łączy przekonanie, że wartości te stanowią fundament ładu społecznego. Wydarzenie wyróżnia się afirmatywnym charakterem, ponieważ Marsze to przede wszystkim święto rodzin, stanowiące okazję do tego, by publicznie manifestować radość z daru życia oraz rodziny, jako najlepszego środowiska do rozwoju osobowego każdego człowieka. W Marszach uczestniczą zarówno rodziny z dziećmi, jak też osoby starsze i samotne, członkowie ruchów, stowarzyszeń, duchowni i osoby publiczne.

Idea zorganizowania Marszu dla Życia i Rodziny zrodziła się w 2005 roku w Warszawie. Z roku na rok Marsz rozwijał się, przyciągając kolejnych sympatyków i wywołując coraz większe zainteresowanie mediów i opinii publicznej. Co roku też, w kolejnych miastach zawiązywały się lokalne komitety organizacyjne, które podejmowały się organizacji Marszów. Liczbę stu miast udało się przekroczyć w roku 2013. Rok 2019 to deklaracje zorganizowania Marszów w 150 miejscowościach! Koordynatorem Marszów w Polsce jest Centrum Życia i Rodziny, które też jest organizatorem Marszu w Warszawie.

Tekst i zdjęcia: Jacek Ryczkiewicz


V Marsz dla Życia i Rodziny
« z 7 »

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.

Scroll to Top
Skip to content