Odpust ku czci św. Andrzeja – rybaka znad jeziora, który stał się Apostołem

W sobotę 1 grudnia w Konkatedrze odprawiona została Msza św. odpustowa ku czci św. Andrzeja Apostoła. – Spotkanie z Jezusem przemieniło diametralnie życie Andrzeja. Rybak znad jeziora stał się Apostołem, rybakiem dusz – mówił na początku sumy odpustowej ks. Kanonik Grzegorz Zamelek – proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Czarnymlesie.

W homilii ks. Zamelek wskazał rolę Apostołów, których zadaniem było głoszenie Słowa Bożego i budowanie wspólnot na całym świecie – Grono apostolskie podjęło wyzwanie Jezusowe skierowane do nich i zaniosło je do innych krajów. Wybrani przez Pana głosiciela w różnych częściach świata budzili wiarę w Chrystusa zakładając Kościoły, a później heroicznie oddając życie za Zbawiciela. Nawiązując do czytań zwrócił szczególną uwagę na znaczenie wiary. – Wiara musi dotrzeć do współczesnego człowieka, do człowieka dobrej woli, który powinien usłyszeć przepowiadanie Ewangelii, inaczej nie będzie mógł jej przyjąć swoim sercem. Wiara rodzi się z tego, co się słyszy. Mówiąc inaczej, wiara jest ze słuchania. To wymaga z kolei tych, którzy głoszą Ewangelię. Pierwszym zwiastunem wielkich rzeczy stał się sam Chrystus, poczynając od tego momentu, gdy stanął nad brzegami Jordanu i powiedział do zebranych „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Prowadząc osobiście to swoje dzieło misyjne już myślą, Chrystus wybiegał do przodu i niemal od razu zaczął przygotowywać nowych uczniów, którzy w przyszłości przejmą przepowiadanie w Jego imieniu – mówił kapłan. Przedstawił postać św. Andrzeja, świadomego głosiciela Słowa Bożego, który miał na celu przekazywania wszystkim ludziom dobrej nowiny. – Andrzej pozostawił wszystko, poszedł za Chrystusem – podkreślał ks. Grzegorz. Zaznaczył dokonaną przemianę życia Andrzeja, który obdarzył Jezusa wielkim zaufaniem i ogromną wiarą. – Szukajmy stale obecności Chrystusa w naszym życiu. Bądźmy otwarci na to, co proponuje nam Duch Święty. On przemawia do nas również w tej intymniej relacji, jaką jest modlitwa, podczas każdej Eucharystii, przez Słowa Pisma Świętego słyszane w tej świątyni lub czytane Słowo Boże, czy indywidualne rozmowy, ale także przez spotkanych ludzi – zauważył proboszcz parafii w Czarnymlesie. – Podobnie jak Apostoł Andrzej, tak i my zostaliśmy wezwani do pójścia za Chrystusem – dodał.  Zachęcał do dzielenia się Słowem Bożym, głoszenia dobrej nowiny, a także bycia miłosiernym w stosunku do każdego napotkanego człowieka. Ks. Grzegorz Zamelek zakończył homilię hymnem ku czci św. Andrzeja Apostoła – Ten, co pierwszy z uczniów Jana, powołany był przez Pana, do apostolskiego grona, chwalmy Andrzeja patrona. |  O przezacny apostole, w Chrystusa nauczon szkole, jak trudy przyjąć cierpienia, uproś łaskę ich znoszenia. | Zwijasz sieci i wraz z bratem dla Chrystusa gardzisz światem, bo u ciebie w wyższej cenie własne i bliźnich zbawienie. | Bądź, Andrzeju, uwielbiony, śmiercią krzyża uwieńczony. Niech radości doznajemy, gdy z Chrystusem krzyż niesiemy.

Podczas Eucharystii obecni byli poprzedni proboszczowie Konkatedry – ks. prał. Alfred Mąka oraz ks. prał. Tomasz Ilski, a także kapłani z ostrowskich parafii.

Na zakończenie uroczystości odpustowej, z powodu oblodzenia, procesja z Najświętszym Sakramentem przeszła w kościele. Po błogosławieństwie, ks. Proboszcz Krzysztof Nojman podziękował za wspólną modlitwę i wygłoszoną homilię.

Sumę odpustową zakończono pieśnią „Boże, coś Polskę”.

Uroczystość uświetnił chór parafialny pw. św. Grzegorza pod dyr. Magdaleny Nowickiej.

Tekst i zdjęcia: Jacek Ryczkiewicz


Odpust ku czci św. Andrzeja Apostoła 2018
« z 2 »
Scroll to Top
Skip to content