Promocja książki „Apostoł wielkiej dobroci”

Książka pt. „Apostoł wielkiej dobroci – Sługa Boży ksiądz Kazimierz Rolewski” dokumentuje życie i działalność proboszcza ostrowskiej Fary w latach 1922-1928. Promocji książki towarzyszyła wystawa poświęcona przedwojennemu proboszczowi przygotowana przez Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

Publikacja składa się z 10 rozdziałów, których autorami są: ks. prałat Alfred Mąka, ks. Adam Kraska, Aneta Franc, Małgorzata Juda-Mieloch i Renata Kania-Weiss. W książce zamieszczono kalendarium oraz słowniczek wyrazów i zwrotów łacińskich. W pierwszych rozdziałach autorzy przedstawili okres dzieciństwa, młodości, pracy duszpasterskiej w Niemczech oraz proboszczowskiej w Głuszynie, Starołęce i Ceradzu. Osobny rozdział poświęcono posłudze w ostrowskiej Farze w latach 1922-1928. Kolejne rozdziały dotyczą działalności naukowej i funkcji rektora w poznańskim seminarium, choroby, śmierci i pogrzebu ks. Rolewskiego. W książce opisano ekshumację i proces beatyfikacyjny oraz odnotowano cuda i łaski. W publikacji zamieszczono też wspomnienia mieszkańców o ks. prałacie Kazimierzu Rolewskim. Materiał faktograficzny pochodzi głównie ze zbiorów ks. dr. Stanisława Jezierskiego, który był postulatorem w procesie beatyfikacyjnym ks. Rolewskiego. Autorzy korzystali także ze zbiorów rodziny: Lecha Rolewskiego i Izabeli Drubkowskiej, Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu, Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Narodowego Archiwum Cyfrowego, archiwów parafialnych: Fary (obecnie Konkatedry) w Ostrowie Wielkopolskim, parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Jankowie Przygodzkim, parafii św. Antoniego Padewskiego w Starołęce oraz licznych opracowań i artykułów prasowych.

Promocja książki odbyła się w piątek, 25 kwietnia, w Domu Katolickim przy Konkatedrze w Ostrowie Wielkopolskim w ramach Ostrowskich Dni Kultury Chrześcijańskiej. W spotkaniu uczestniczyli m.in.: ks. biskup senior Teofil Wilski, ks. prałat Alfred Mąka, ks. prałat Tomasz Ilski, ks. Tomasz Rak, ks. Adam Kraska, rodzina ks. Rolewskiego, przedstawiciele władz samorządowych i wiele osób zainteresowanych sylwetką przedwojennego proboszcza. W swoim wystąpieniu ks. prałat Tomasz Ilski podkreślał, że spotkanie jest owocem modlitwy. – Jak przybyłem do Ostrowa to od samego początku spotkałem się z wielką chęcią, by ukazać postać naszego wielkiego kapłana ks. Kazimierza Rolewskiego. Chciałem zaznaczyć rolę Konferencji św. Wincentego a’Paulo im. Sługi Bożego Kazimierza Rolewskiego tworzącej niesamowity klimat modlitwy, która najpierw dotykała dzieci z różnych środowisk, a potem każde spotkanie Konferencji łączyło się z modlitwą, prośbą o beatyfikację kapłana. Ponadto wielu katechetów zauroczyło się osobą ks. Kazimierza i przypominało młodzieży tę wielką postać. Zapraszam wszystkich do modlitwy i wchodzenia w głębię naszego świętego kapłana, by to dobro, którym żył ks. Kazimierz było również naszym dobrem. Idźmy wspólnie ku świętości z Janem Pawłem II na czele – powiedział proboszcz Konkatedry. Wspomnieniem o ks. Rolewskim podzielił się także ks. prałat Alfred Mąka. – Ja przyszedłem do Ostrowa 1 lipca 1981 roku i pamiętam, że w przemówieniu powitalnym parafii powiedziałem, że zdaję sobie z tego sprawę, że w podziemiach kościoła w kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej spoczywa ciało Sługi Bożego ks. prałata Kazimierza Rolewskiego. Przez dłuższy czas po Mszy św. chodziliśmy z wiernymi do kaplicy i tam modliliśmy się o wyniesienie na ołtarze tego wielkiego kapłana, a wreszcie udało mi się w naszej gazetce parafialnej w 50 odcinkach napisać najważniejsze wydarzenia z życia i działalności ks. Rolewskiego. Na pewno ks. Kazimierz Rolewski wspiera tych gorliwców, którzy podjęli się napisania książki – powiedział emerytowany proboszcz Konkatedry. Wieczór promocyjny uświetnił spektakl pt. „U schyłku życia ks. prałata Rolewskiego” w reżyserii Piotra Szczepaniaka.

Spotkanie poprzedził wernisaż wystawy o ks. Rolewskim zorganizowanej w Konkatedrze przez Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego i modlitwa przy grobie proboszcza, który znajduje się w ostrowskiej świątyni obok ołtarza Matki Boskiej Częstochowskiej.

Ks. Kazimierz Rolewski urodził się 2 czerwca 1887 roku w Poznaniu. Święcenia kapłańskie przyjął 22 stycznia 1911 roku z rąk ks. biskupa Edwarda Likowskiego w Gnieźnie. Jako młody kapłan został skierowany do Saksonii, aby pełnić posługę kapłańską wśród polskich emigrantów. Po powrocie do kraju pracował w parafiach w Głuszynie, Starołęce i Ceradzu. 27 listopada 1922 roku został proboszczem parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika (Fara) w Ostrowie Wielkopolskim. Dwa lata później mianowano go dziekanem dekanatu ostrowskiego. Do najważniejszych przedsięwzięć można zaliczyć budowę kościoła w Jankowie Przygodzkim i Zjazd Katolicki w 1925 roku w Ostrowie Wielkopolskim, podczas którego odsłonięto pomnik kardynała Mieczysława Ledóchowskiego. W tym czasie kontynuował studia uzupełniające z historii i pedagogiki na Uniwersytecie Poznańskim oraz z teologii moralnej na Uniwersytecie Warszawskim. W grudniu 1928 roku został przez prymasa Augusta Hlonda mianowany profesorem teologii pastoralnej i rektorem w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu. Obowiązki rektora pełnił do września 1935 r. W ostatnich latach życia poważnie chorował. Zmarł 13 marca 1936 roku. Został pochowany na cmentarzu archikatedralnym w Poznaniu, skąd w 1960 roku został przewieziony na cmentarz przy ul. Limanowskiego w Ostrowie Wielkopolskim, a 13 marca 1979 roku spoczął w kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej w ostrowskiej Farze. W 1966 roku rozpoczął się proces beatyfikacyjny ks. prałata Kazimierza Rolewskiego, którego postulatorem był ks. Stanisław Jezierski (zm. 1990 r.). Starania o wyniesienie na ołtarze wznowił w 2012 roku metropolita poznański ks. arcybiskup Stanisław Gądecki, który na postulatora powołał ks. Antoniego Swobodę.


Promocja książki „Apostoł wielkiej dobroci”
Scroll to Top
Skip to content