Pielgrzymka do Torunia i Włocławka

W sobotę 9 października nasi Parafianie udali się do Torunia i Włocławka. W jednodniowej pielgrzymce różańcowej uczestniczyły 52 osoby wraz z duchowym opiekunem diakonem Jędrzejem Grobelnym.

Pielgrzymi po dotarciu do Torunia odwiedzili niedawno otwarty Park Pamięci Narodowej z tężniami solankowymi. Park jest miejscem hołdu oddanego wszystkim Polakom, gdzie na stu trzymetrowych postumentach ustawionych w wyłożonej granitem alei, tworzącej kontur Polski, wypisanych jest 16 tysięcy nazwisk Polaków, którzy w czasie II wojny światowej ratowali Żydów przed śmiercią. W oddzielnej przestrzeni, również na konturze Polski, umieszczonych jest szesnaście postumentów upamiętniających 2345 sióstr zakonnych, które niosły ratunek żydowskim braciom. Świadectw tych heroicznych czynów jest około 40 tysięcy.

W południe pątnicy uczestniczyli w Eucharystii sprawowanej w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II, po której odbyła się różańcowa procesja pokutna wokół świątyni z relikwiami świętych. Po zakończonym nabożeństwie nasi pątnicy zwiedzili z przewodnikiem Sanktuarium. Świątynia powstała jako wotum wdzięczności za pontyfikat papieża Jana Pawła II. Na dolnym poziomie Sanktuarium znajduje się Kaplica Pamięci z witrażami przedstawiającymi sceny z pontyfikatu Ojca Świętego. 

Z Torunia wyruszyli do Włocławka. Pielgrzymi wyruszyli ślady błogosławionego kard. Stefana Wyszyńskiego. Zwiedzili Katedrę pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. To w tej katedrze Prymas Polski przyjął święcenia kapłańskie. Odwiedzili również Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku, gdzie w latach 1920–1924 kard. Wyszyński był klerykiem. Tuż przed wyruszeniem w drogę powrotną udali się do zaporę, miejsce męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Tekst: Jacek Ryczkiewicz
Zdjęcia: diakon Jędrzej Grobelny


Pielgrzymka do Torunia i Włocławka
Skip to content