Z Maryją za Ojczyznę i Miasto

– Uczcie wasze dzieci, uczcie wasze wnuki, że Maryja pragnie bronić Polski i opiekować się nią – mówił ks. Proboszcz Adam Kosmała podczas Mszy św. w intencji Ojczyzny i Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w Konkatedrze. Po Eucharystii przed pomnikiem kard. Ledóchowskiego, wzniesionego jako wotum Wielkopolski za odzyskaną wolność po latach zaborów, złożone zostały wieńce i kwiaty oraz odsłonięto rzeźbę ostrowskiego Jabłuszka Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

– Polska wielokrotnie w ciągu swych dziejów doświadczyła szczególnej opieki Matki Bożej. Moc tej opieki zajaśniała wyjątkowo podczas potopu szwedzkiego i obrony Jasnej Góry przed Szwedami. Król Jan Kazimierz, 1 kwietnia 1656 roku, uroczystym aktem oddał nasz kraj pod opiekę Matki Bożej obierając ją Królową Polski. Po odrodzeniu Polski, papież Pius XI ustanowił w 1924 roku specjalne święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i pozwolili obchodzić je w pamiętnym dniu uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Papież Jan XXIII ogłosił Najświętszą Maryję Pannę Królową Polski, główną patronką Polski – powiedział na początku Eucharystii ks. kan. Adam Kosmała.

– Gromadzimy się tutaj dzisiaj w naszej ostrowskiej świątyni, w Konkatedrze, jako synowie i córki polskiej ziemi, ale przede wszystkim gromadzimy się tutaj dzisiaj wszyscy, jako dzieci dobrego i miłosiernego Boga, w tym kontekście historycznym, kiedy przeżywamy 231. rocznicę uchwalenia przez Sejm Czteroletni Konstytucji 3 Maja – mówił podczas homilii ks. wikariusz Krzysztof Raj. Kapłan podkreślał, że w roku przeżywamy kilkanaście świąt religijnych i państwowych, ale zadaniem każdego Polaka jest pielęgnowanie polskości każdego dnia. – Zadanie, które jest postawione przez dobrego Boga przed każdym z nas: Polskość i bycie Polakiem. To nie tylko przez rocznice, to nie tylko słowa pamiętam, ale to przede wszystkim codzienna ciężka praca, którą każdy dla dobra wspólnego, dla Ojczyzny stara się jak najlepiej wykonywać. Czy to w swoim miejscu pracy czy to poprzez wychowanie kolejnego pokolenia – mówił ks. Krzysztof. Zwrócił się również do przedstawicieli władz, podkreślając, że ich praca to przede wszystkim służba narodowi. – Posługa władzy, ci którzy ją piastują na różnego rodzaju szczeblach dobrze o tym wiedzą, zdają sobie z tego sprawę, że władza to przede wszystkim służba. To trudne decyzje, które trzeba często podejmować dla dobra nas wszystkich, chociażby w kontekście pandemii i wojny, która toczy się u naszych wschodnich granic, tej barbarzyńskiej wojny – zaznaczył ks. Raj. Podkreślał, że Maryja jest wzorem do naśladowania. – Maryja jest wzorem do naśladowania dla każdego z nas. To królowanie Maryi wyraża się przede wszystkim w jej posłudze względem małego Jezusa, którego piastowała. To królowanie Maryi wyraża się w posłudze względem św. Józefa, jej małżonka. To królowanie Maryi wyraża się w stosunku do Elżbiety, do której idzie żeby jej usługiwać, gdy ta jest w stanie błogosławionym – mówił dodając, że rolą każdego człowieka jest służenie drugiemu.  – Służyć tak jak Maryja, drugiemu człowiekowi, szczególnie tym, których Pan Bóg stawia tak blisko, obok nas czy to w naszych rodzinach, czy to w miejscach pracy, w naszych szkołach, naszych małych ojczyznach, ale także i w tej naszej ukochanej Ojczyźnie, Polsce – zaznaczył ks. Raj. Zachęcał zgromadzonych by nie tylko pamiętali o ważnych wydarzeniach z przeszłości, ale również tą pamięć wyrażali w służbie do drugiego człowieka, Ojczyzny i Boga.

Wspólnie z ks. Proboszczem Adamem Kosmałą modlił się ks. Krzysztof Raj oraz ks. prał. Tomasz Ilski.

Przed błogosławieństwem głos zabrała Minister Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg, która odczytała list od Prezesa Rady Ministrów.

Na zakończenie Mszy św. zaśpiewano „Boże, coś Polskę”.

Uroczystość uświetnił Chór Nauczycielski pod dyr. Janusza Lipińskiego oraz Ostrowska Orkiestra Koncertowa pod batutą Mariana Sikorskiego.

We Mszy św. uczestniczyli parlamentarzyści, władze miejskie i powiatowe, Radni Miejscy i Powiatowi, przedstawiciele służb mundurowych, harcerze, poczty sztandarowe służb mundurowych, organizacji społecznych.

Po Mszy św. delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem ks. Kardynała Mieczysława Halki-Ledóchowskiego, wzniesionym, jako wotum Wielkopolski za odzyskaną wolność po latach zaborów. Na skwerze przy Konkatedrze odsłonięte zostało kolejna rzeźba ostrowskiego Jabłuszka – Jabłuszka Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Jabłuszko tym samym dołączyło do kilkunastu, które można zobaczyć na ostrowskim Trakcie Kultury.

Tekst i zdjęcia: Jacek Ryczkiewicz


Z Maryją za Ojczyznę i Miasto
Scroll to Top
Skip to content