Spotkanie opłatkowe grup duszpasterskich

W pierwszą niedzielę stycznia, w dużej sali Domu Katolickiego, odbyło się spotkanie opłatkowe grup duszpasterskich działających na terenie parafii Konkatedralnej. Podczas spotkania na scenie wystąpiła młodzież z II Liceum Ogólnokształcącego.

Na początku spotkania zebranych powitał ks. Proboszcz Krzysztof Nojman. Fragment Ewangelii odczytał diakon Mateusz Paprocki, po którym ks. Nojman złożył życzenia i przełamano się opłatkiem. Podczas wspólnego świętowania na scenie premierę miało przedstawienie bożonarodzeniowe, w którym wystąpiła młodzież z II Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim. Autorem scenariusza był ks. Artur Filipiak.

W spotkaniu opłatkowym uczestniczyły grupy duszpasterskie: Matki i Ojców Żywego Różańca, ministrantów i ich rodziców, dzieci z zespołu muzycznego wraz z rodzicami, Apostolat Maryjny Cudownego Medalika, Oazę Miłości Dwu Serc Jezusa i Maryi, Straż Honorową NSPJ, Wspólnotę Krwi Chrystusa, Franciszkański Zakon Świeckich, Konferencję św. Wincentego a Paulo, Odnowę w Duchu Św., Chór Parafialny, Krąg Biblijny, Młodzież, Kościół Domowy, Radę Parafialną, redakcję gazetki „Z Ostrowskiej Konkatedry”, Boże Podwórko, Bractwo Więzienne.

Tekst i zdjęcia: Jacek Ryczkiewicz


Spotkanie opłatkowe grup duszpasterskich 2020
« z 2 »
Scroll to Top
Skip to content