Jubileusz I Liceum Ogólnokształcącego

W piątek w Konkatedrze odprawiona została Msza św. z okazji jubileuszu 175-lecia I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Jan Kompałły i Wojciecha Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim. – To już 175 lat, z dodatkiem dwuletnim, jak zaczęła istnieć nasza Alma Mater – mówił ks. prał. Tomasz Ilski, absolwent szkoły.

W homilii ks. prał. Tomasz Ilski, proboszcz Konkatedry w latach 2007-2015, mówił, że czas szkoły to czas zdobywania wiedzy i dzielenia się sobą. – I tu, w naszej szkole, rozpoczął się czas miłowania wiedzy. Ale był to także czas dzielenia się sobą. Profesorowie ucząc – wychowywali i stawali się darem dla ówczesnej młodzieży. Ks. Tomasz wspominał, że pomimo burzliwej historii i walki z prawdą uczniowie liceum mieli swoich Mistrzów, którzy prowokowali uczniów do myślenia. Kapłan nawoływał do obrony prawdy i człowieczeństwa. – Trzeba bronić człowieka. Trzeba bronić prawdy. Trzeba obronić naszą, polską, chrześcijańską kulturę – mówił.

Wspólnie z ks. Tomaszem modlili się księża wikariusze uczący w liceum: ks. Artur FIlipiak oraz ks. Krzysztof Raj, a także księża absolwenci: ks. Kazimierz Brdęk i ks. Wojciech. Na Eucharystii zgromadziła się dyrekcja, nauczyciele, pracownicy, uczniowie i absolwenci szkoły. Obecny był poczet sztandarowy szkolny oraz Stowarzyszenia Wychowanków “Alma Mater Ostroviensis”.

Obchody 175-lecia planowane były na 24 kwietnia 2020 roku. Plany organizatorów pokrzyżowała jednak pandemia.

Inicjatorem budowy gimnazjum był ostrowski proboszcz ks. Jan Kompałła, który we wrześniu 1840 roku wygłosił patriotyczne kazanie: „Na Śląsku i w innych prowincjach spotyka się na ambonach i katedrach, przy stołach sędziowskich i przy łóżkach szpitalnych ludzi pochodzących ze stanu chłopskiego, wykształconych i dzielnych, ponieważ rodzice ich troszczyli się o szkoły; pieniędzy nie przepijają, tylko przeznaczają na kształcenie synów w gimnazjach i wyższych szkołach. Odpowiecie – my nie mamy żadnego gimnazjum w pobliżu, a do Poznania czy Trzemeszna jest daleko. Chciejcie jak ja chcę i myślcie jak ja myślę, a w ciągu roku będziemy mieli w Ostrowie gimnazjum. Będziemy mogli wówczas tanim kosztem kształcić swoich synów. Nie wystarczy jednak tylko chcieć, trzeba i coś uczynić. Musicie pomóc mi zbudować gmach gimnazjalny. Ojcowie! Przynieście mi te grosze, które zwykle po nabożeństwie zanosicie do szynków. Chłopi, którzy macie zwierzęta pociągowe, podejmijcie się zwózki kamieni, piasku, drzewa. Wy będziecie przynosić, my będziemy zbierać, budować. A w duchu już widzę gimnazjum, a w jego klasach synów moich parafian z miasta i dwunastu miejscowości. Amen”. Kazanie to trafiło na bardzo podatny grunt. Sam Proboszcz przekazał teren pod nową szkołę, a budowa ruszyła trzy lata później, w którym zaangażowali się mieszkańcy miasta i okolic. Otwarcie gimnazjum nastąpiło 14 kwietnia 1845 roku. To właśnie w kwietniu w zaborze pruskim rozpoczynał się rok szkolny. Głównym mówcą na uroczystości był Wojciech Lipski, ziemianin z Lewkowa. Jako przewodniczący komitetu budowy wyraził nadzieję, że szkoła pielęgnować będzie polską narodowość i mowę. Tak też się stało, szkoła była demonstracją polskich oczekiwań i przekonania, że przyczyni się do zachowania języka i narodowości polskiej. Pierwsza matura odbyła się, również nietypowo, 6 września 1849 roku. W swoich 177-letnich dziejach szkoła wykształciła wielu wybitnych absolwentów, którzy wnieśli trwały wkład w rozwój nauki, życia gospodarczego i społecznego w różnych okresach historii. Na przestrzeni 175 lat szkołę opuściło wielu wybitnych absolwentów, których portrety można zobaczyć w szkolnej galerii. W tym gronie są m.in. prymas Polski Edmund Dalbor, ks. Stanisław Grzęda – działacz patriotyczny i inicjator założenia Ostrovii – pierwszego polskiego klubu piłkarskiego w Poznańskiem, ks. dr Józef Warszawski – jezuita, w czasie powstania warszawskiego kapelan Zgrupowania „Radosław”, kompozytor Krzysztof Komeda-Trzciński, przewodniczący PKOl Kazimierz Glabisz, rektor Uniwersytetu Lwowskiego Antoni Kalina, czy dowódca Powstania Wielkopolskiego Stanisław Taczak.

Tekst i zdjęcia: Jacek Ryczkiewicz


Jubileusz I Liceum Ogólnokształcącego
Scroll to Top
Skip to content