Wizytacja [program]

W dniach 12 i 13 września 2022 r. w naszej parafii Konkatedralnej odbędzie się wizytacja Ks. Biskupa Damiana Bryla. Zapraszamy na spotkania z ks. Biskupem i prosimy o modlitwę.

Każda parafia co kilka lat przeżywa Wizytację Kanoniczną. Biskup przybywa do parafii, aby zapoznać się z całością działań duszpasterskich, głosi Słowo Boże, spotyka się z wiernymi, ale też zapoznaje się z kondycją parafii, ze stanem świątyni i wszystkich parafialnych dóbr. Sprawdza również, jak zostały wypełnione wnioski i zalecenia powizytacyjne. Ostatni raz przeżywaliśmy wizytację w dniach 10-11 marca 2015 r., na którą wówczas przybył ks. biskup senior Stanisław Napierała (zobacz tutaj).

PROGRAM WIZYTACJI:

PONIEDZIAŁEK, 12 WRZEŚNIA 2022

 • 9:00 Eucharystia dla chorych i starszych z Sakramentem Namaszczenia (sprawozdanie proboszcza)
  Spotkanie na sali z chorymi
 • 11:00 Siostry Elżbietanki – spotkanie z Siostrami i Dziećmi
 • 12:00 Biuro Parafialne
 • 13:30 zabudowania Parafialne
 • 14:30 „Boże Podwórko” – Świetlica Parafialna dla dzieci
 • 15:30-17:00 spotkania z wikariuszami
 • 17:30 Nieszpory
 • 18:30 Eucharystia z Sakramentem Bierzmowania pod przewodnictwem Ks. Biskupa Damiana Bryla
 • 19:30 spotkanie z kapłanami z dekanatu

WTOREK, 13 WRZEŚNIA 2022

 • 9:00 Eucharystia i spotkanie u Sióstr Klarysek Kapucynek
 • 10:30 – Dyrektorzy Szkół z terenu parafii
 • 11:30 Konwikt – Caritas i Stołówka „Głodnych Nakarmić”
 • 12:00-15:00 – spotkania z księżmi seniorami i kapelanem szpitali
 • 15:00 Cmentarz – modlitwa za zmarłych (nabożeństwo)
 • 15.45 – Katecheci
 • 16:30 Wspólnoty parafialne
 • 17:15 Rada Parafialna z pracownikami i zaangażowanymi w życie parafii
 • 18:00 Nieszpory
 • 18:30 Eucharystia za rodziny
 • 19:30 spotkanie z przedstawicielami Kapituły Konkatedralnej
Scroll to Top
Skip to content