Święto Niepodległości i Miasta

– Przeżywamy kolejne Narodowe Święto Niepodległości i Święto Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Ale jakże inaczej w tym, 2022 roku brzmią słowa o Pokoju, o Wolności, o Ojczyźnie, gdy tak blisko naszych granic, na Ukrainie, trwa straszliwa wojna – mówił ks. kan. Adam Kosmała podczas Mszy św. odprawionej w Konkatedrze w intencji Ojczyzny i Miasta. 104 lata temu, po wielu latach zaborów, Polska odzyskała niepodległość. 11 listopada to Narodowe Święto Niepodległości i Święto Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

Na początku Eucharystii Chór Męski ECHO pod dyr. Andrzeja Ryłki zaśpiewał „Bogurodzicę”, pieśń którą polskie rycerstwo śpiewało przed bitwą pod Grunwaldem w 1410 roku, gdzie wojska polsko-litewskie pokonały zakon krzyżacki. Ta szczególna pieśń odgrywała w dawnej Polsce rolę hymnu narodowego. Twórca „Bogurodzicy” pozostaje nieznany, jednak obecnie przypuszcza się, że skomponowano ją pod koniec XIV wieku, bądź na przełomie XIII i XIV wieku.

– Cieszę się z waszej obecności na tej Mszy św. Cieszę się szczególnie z obecności dzieci, młodzieży, harcerzy. Uczmy młodych ludzi opieki, troski o Ojczyznę, o Miasto, aby czuli w sercu, że to nasze Miasto, nasza Ojczyzna – podkreślał ks. Proboszcz Adam Kosmała witając zgromadzonych w świątyni.

W homilii ks. Kosmała posłużył się poematem Karola Wojtyły „Myśląc Ojczyzna”, w którym autor nawiązuje niebezpośrednio do losów swojego kraju. Mówiąc o niepodległości kapłan nawiązał do trwającej wojny za wschodnią granicą Polski. – Już 261 dni giną niewinni ludzie, dzieci, młodzież, dorośli, bo ktoś chce mieć koniecznie więcej niż ma i to w niegodziwy sposób – podkreślał. Nawiązując do słów Ojca Świętego Franciszka prosił, by tworzyć mosty poprzez modlitwę. – Papież Franciszek w ostatnich dniach powiedział: bądźcie mostem, jak Jezus na krzyżu. Jak dobrze wiecie, nie da się tego zrobić bez modlitwy. Mosty buduje się na tym właśnie fundamencie, poprzez modlitwę wstawienniczą. Dzień po dniu, kołacząc niestrudzenie do serca Chrystusa, tworzy się podwaliny, aby dwa brzegi odległe i wrogie mogły się znowu porozumieć – mówił ks. Adam. Wskazywał, że to Jezus jest mostem i to do Niego należy się zwracać i ku Niemu prowadzić ludzi, rodziny, społeczeństwo.

Przed błogosławieństwem list od Premiera RP do uczestników uroczystości odczytała Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg.

Na zakończenie Mszy św. odśpiewano „Boże, coś Polskę”.

W uroczystej Eucharystii uczestniczyli parlamentarzyści, przedstawiciele władz miejskich i powiatowych, delegacje z gmin, miasta partnerskiego Nordhausen, delegacje służb wojskowych, policji, straży, kombatantów, harcerzy i uczniów szkół. Mszę św. uświetnił chór męski ECHO pod dyr. Andrzeja Ryłki oraz Ostrowska Orkiestra Koncertowa pod dyr. Mariana Sikorskiego.

Po Eucharystii w dużej sali Domu Katolickim odbyło się „Patriotyczne Śpiewanie”, śpiew pieśni patriotycznych prowadzony przez ostrowski Hufiec ZHP.

Tekst i zdjęcia: Jacek Ryczkiewicz


Święto Niepodległości i Miasta 2022
Scroll to Top
Skip to content