Opłatek w Areszcie Śledczym w Ostrowie

Biskup kaliski Damian Bryl odwiedził osadzonych w Areszcie Śledczym w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie przemówił przez radiowęzeł i spotkał się z niektórymi z nich w celach. Obecnie w Areszcie Śledczym w Ostrowie przebywa prawie 240 osób.

Po odczytaniu fragmentu Ewangelii o Bożym Narodzeniu przez ks. Krzysztofa Raja, kapelana aresztu ks. biskup Damian Bryl zwrócił się do osadzonych przez radiowęzeł. W swoim słowie podkreślał, że Pan Bóg przychodzi, bo chce być blisko człowieka. – To człowiek może odwrócić się od Pana Boga, ale Pan Bóg nigdy się nie odwraca. Panu Bogu na nas zależy, nawet jakby inni odwrócili się, przekreślili. Panu Bogu zależy szczególnie na człowieku, który się pogubił, wszedł w grzech, który jest w trudnej sytuacji życiowej. Dla Pana Boga każdy jest ważny, bo Jezus przychodzi do wszystkich – zaznaczył pasterz diecezji kaliskiej. Wskazał, że prawdziwe, dobre świętowanie związane jest z pojednaniem i przebaczeniem. – Warto w modlitwie przeprosić osobę, którą skrzywdziłem i przebaczyć temu, który mnie zranił – powiedział ks. biskup. Po modlitwie i udzieleniu błogosławieństwa ks. biskup i kapłani odwiedzili osadzonych w celach i przełamali się z nimi opłatkiem. Biskupowi towarzyszyli: ks. prałat Andrzej Szudra, kustosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ostrowie Wielkopolskim i dziekan dekanatu ostrowskiego pierwszego, ks. kanonik Adam Kosmała, proboszcz konkatedry, ks. prałat Tomasz Ilski, emerytowany proboszcz konkatedry, ks. Krzysztof Raj, wikariusz konkatedry kapelan Aresztu Śledczego w Ostrowie i ks. kanonik Jarosław Kołodziejczak, proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Kaliszu i kapelan oddziału zewnętrznego aresztu znajdującego się w Kaliszu.

Ks. biskup złożył także życzenia pracownikom aresztu i podziękował im za niełatwą pracę. W prezencie otrzymał obraz św. Jana Pawła II wykonany przez aresztantów. W spotkaniu uczestniczyła por. Sylwia Strzelec, zastępca dyrektora i pracownicy Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim.

Tekst i zdjęcia: Ewa Kotowska-Rasiak


Opłatek w Areszcie Śledczym w Ostrowie 2022
Scroll to Top
Skip to content