Ogrzewanie

W połowie kwietnia 2023 roku na podestach ławek zamontowane zostało ogrzewanie podłogowe, natomiast w Kaplicy Wieczystej Adoracji wykonane zostały obicia ławek i klęczników.

Ogrzewanie w postaci paneli grzewczych podłogowych wykonane zostało w połowie kościoła (lewa strona nawy głównej) oraz w Kaplicy Wieczystej Adoracji. Ze względu na wysoki koszt instalacji prace te zostały podzielone na etapy. Wykonanie drugiej części ogrzewania ławek, jeśli sytuacja finansowa na to pozwoli, planowane jest na kolejny rok.

Montaż paneli wykonała firma CREO panel ze Szczekocin: https://www.creopanel.pl/

Scroll to Top
Skip to content