Dożynki Wojewódzko-Diecezjalne

W niedzielę, 26 sierpnia, odbyły się w Ostrowie Wielkopolskim Wojewódzko-Diecezjalne dożynki. Tegoroczne Dożynki Diecezjalne zostały połączone z dożynkami…