grupy duszpasterskie

Wizytacja – spotkania

Podczas wizytacji ks. Biskup spotkał się z wieloma osobami, które w różny sposób tworzą, działają, pracują w parafii Konkatedralnej.

Apostolat Maryjny Cudownego Medalika

W poniedziałek 25 października 2021 r. obchodziliśmy w naszej Ostrowskiej Konkatedrze 13. rocznicę działalności Apostolatu Maryjnego Cudownego Medalika.

Franciszkańskie Triduum

W dniach 30 września – 3 października w Konkatedrze odbywało się Triduum przed uroczystością św. Franciszka z Asyżu. Naukę podczas Mszy św. głosił ojciec Ewarystowi Grędzie OFM z Jarocina.

Pielgrzymka Apostolatu do Częstochowy

Apostolat Cudownego Medalika działający przy naszej parafii zorganizował w sobotę 31 lipca 2021 r. autokarową pielgrzymkę na Jasną Górę. Opiekę duchową nad pielgrzymami sprawował diakon Jędrzej Grobelny.

Spotkanie opłatkowe grup duszpasterskich

W pierwszą niedzielę stycznia, w dużej sali Domu Katolickiego, odbyło się spotkanie opłatkowe grup duszpasterskich działających na terenie parafii Konkatedralnej. Podczas spotkania na scenie wystąpiła młodzież z II Liceum Ogólnokształcącego.

Jubileusz 10-lecia Apostolatu Maryjnego

W sobotę w naszej parafii przeżywaliśmy jubileusz 10-lecia działalności Apostolatu Cudownego Medalika. Z tej okazji w Konkatedrze m. in. wygłoszona została konferencja i odprawiona Msza św., w której uczestniczyli przedstawiciele Apostolatów Maryjnych z diecezji kaliskiej.

Spotkanie opłatkowe

Tradycyjnie już na początku roku odbyło się spotkanie opłatkowe wszystkich grup duszpasterskich działających w parafii…

Skip to content