Schola Gregoriana Pragensis w Konkatedrze

W sobotę, 19 maja 2012 roku w Konkatedrze odbył się koncert, na którym wystąpiła Schola Gregoriana Pragensis. Był to prolog XX Chanterelle Festival. Tradycją już jest, że festiwal Chanterelle rozpoczyna…