Spotkanie Katechetów z Biskupem

– Bardzo wam dziękuję za świadectwo wiary, które towarzyszy waszej posłudze – mówił ks. biskup Stanisław Napierała podczas dorocznego spotkania z katechetami pracującymi w szkołach na terenie diecezji kaliskiej. Katecheci przełamali się opłatkiem i złożyli sobie życzenia.

Katecheci z diecezji kaliskiej spotkali się w poniedziałek, 3 stycznia, w Ostrowie. Spotkanie opłatkowe poprzedziła Msza św. w Konkatedrze, której przewodniczył ks. biskup Stanisław Napierała. Po Eucharystii wszyscy zostali zaproszeni do Domu Katolickiego. Po smacznym bigosie odśpiewano kolędę i przeczytano fragment Ewangelii o Bożym Narodzeniu, po czym przemówił pasterz diecezji kaliskiej. Odwołał się do programu duszpasterskiego na 2011 rok. Najpierw odniósł się do hasła „Żyć w komunii z Bogiem i z ludźmi”. Skupił się na 20-leciu powrotu katechezy do szkół i stwierdził, że katecheza w szkole jest wielkim dobrem. Uznał, że z perspektywy dwudziestu lat wyniki są pozytywne. Po pierwsze wskazał na frekwencję sięgającą 90 proc. Podkreślił, że na katechezie następuje przekazanie nauki wiary zgodnie z magisterium Kościoła. Jako kolejny czynnik wymienił relacje katechetów z uczniami i gronem pedagogicznym. Stwierdził, że te relacje w zdecydowanej większości układają się bardzo dobrze, a niekiedy wprost wzorcowo. – Katecheza powróciła do polskiej szkoły i tam jest jej miejsce. Katecheza musi być w rodzinie, parafii i szkole – zaznaczył. Przypomniał o dobiegających końca Misjach Miłosierdzia Bożego w diecezji kaliskiej, które trwały 9 lat i wskazał na nawiedzenie Maryi w ikonie jasnogórskiej, które w diecezji kaliskiej rozpoczęło się 11 września. Ubolewał, że we współczesnym świecie następuje wielkie uderzenie w religię. – Są ośrodki w świecie, Europie i naszym kraju, które chcą wyeliminować w ludziach wiarę w Boga. Ateizm współczesny to ukryty ateizm przejawiający się w pomijaniu Boga i przemilczywaniu Go. To jest najbardziej perfidna forma ateizmu, jaki był kiedykolwiek -– powiedział. Przestrzegał także przed chrystianofobią, czyli lękiem przed Chrystusem i przed chrześcijaństwem. Potępił relatywizm moralny, czyli odrzucanie przykazań i norm moralnych. Życzył katechetom radości i pokoju. – Nie lękajcie się. Nie jesteście sami. Chrystus jest z wami, Chrystus was wybrał, Chrystus was obdarzył powołaniem, Chrystus chce was mieć katechetami. Zawsze bądźcie sobą i zachowujcie swoją tożsamość człowieka wierzącego, który żyje w komunii z Bogiem i ludźmi. Miejcie radość z tego, że jesteście katechetami, chociaż to jest praca trudna, ale niezwykle piękna i szlachetna – życzył ks. Biskup Stanisław Napierała. Na koniec Biskup podziękował katechetom za świadectwo wiary. Słowa wdzięczności skierował też do ks. prałata Jerzego Adamczaka, dyrektora Wydziału Katechetycznego w Kaliszu za ciągłą troskę o sprawy katechetyczne oraz ks. prałata Tomasza Ilskiego, proboszcza ostrowskiej Konkatedry za gościnę. Spotkanie zakończył obrzęd łamania opłatkiem i składania sobie życzeń.

Scroll to Top
Skip to content