Przeor Jasnej Góry o. Łukasz Buzun – biskupem pomocniczym diecezji kaliskiej

W sobotę, 5 lipca 2014 r., Nuncjatura Apostolska poinformowała o decyzji Ojca Świętego Franciszka, który mianował przeora klasztoru na Jasnej Górze, o. Łukasza Buzuna, biskupem pomocniczym diecezji kaliskiej.

W komunikacie czytamy:

Ojciec Święty Franciszek
mianował o. Łukasza Buzuna OSPPE, przeora jasnogórskiego
klasztoru ojców paulinów, biskupem pomocniczym diecezji
kaliskiej, przydzielając mu stolicę tytularną Cusira.
Warszawa, 5 lipca 2014 r.

Zobacz dokument

Komunikat J.E. Ks. Bpa Edwarda Janiaka

Czcigodni Bracia Kapłani, Drodzy Diecezjanie,
Z prawdziwą radością zawiadamiam, że Ojciec Święty Franciszek mianował Ojca dra
Łukasza Buzuna
, przeora klasztoru Jasnogórskiego, biskupem pomocniczym naszej Diecezji.
(…)
Radujemy się z faktu, że Diecezja otrzymuje nowego biskupa, o którego modliliśmy się.
Wierzymy, że Duch Święty, namaszczając go swą sakramentalną mocą, uczyni go czytelnym
znakiem Pana Boga.

Zobacz cały komunikat Ks. Bpa Janiaka


O. Łukasz Mirosław Buzun

O. Łukasz Mirosław Buzun (w Zakonie Łukasz), syn Alfonsa i Teresy z domu Rydzewska, ur. 26 lutego 1968 r. w Korycinie. W latach 1975–1978 uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Czarnymstoku a następnie w Jesionówce. W 1983 r. rozpoczął naukę w technikum mechanicznym w Białymstoku na kierunku naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych.

Po zdaniu egzaminu dojrzałości starał się o przyjęcie na Politechnikę Warszawską, jednak nie został przyjęty. W tym czasie dowiedział się o Instytucie Wyższej Kultury Religijnej w Suwałkach, będącym filią KUL. Postanowił tam złożyć podanie i po zdaniu egzaminów wstępnych został zaliczony w poczet studentów. Jak sam napisał w życiorysie przed wstąpieniem do Zakonu: „nauka sprawiała mi wiele radości, ale wciąż czułem wewnętrzny niepokój, że to jeszcze nie to, czego chcę. Zafascynowała mnie postawa ludzi całkowicie oddanych Bogu i Matce Bożej. Zapragnąłem być jednym z nich i zrealizować to w Zakonie Paulinów”.

12 grudnia 1988 r. zwrócił się z prośbą o przyjęcie do Zakonu Paulinów. Nowicjat rozpoczął 10 stycznia 1989 r. w Żarkach – Leśniowie. 13 stycznia 1990 r. złożył pierwszą profesję zakonną. Od roku akademickiego 1990/91 rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Zakonu Paulinów w Krakowie na Skałce. 2 sierpnia 1995 r. na Jasnej Górze, na ręce ówczesnego Generała Zakonu, o. Jana Nalaskowskiego złożył profesję wieczystą-uroczystą, a w dniu 3 sierpnia 1995 r. z rąk Ks. Bp Antoniego Długosza przyjął święcenia Diakonatu. Święcenia Kapłańskie przyjął z rąk ks. abp Stanisława Nowaka, metropolity częstochowskiego na Jasnej Górze dnia 8 czerwca 1996 r.

Po święceniach został skierowany do pracy duszpasterskiej i katechetycznej w paulińskim klasztorze w Wieruszowie. Od roku akademickiego 1999/2000 został skierowany przez ówczesnego Generała Zakonu, O. Stanisława Turka, na studia licencjacko-doktoranckie z psychologii na Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu, które ukończył licencjatem w październiku 2002 r., a następnie został skierowany na studia doktoranckie, z zakresu teologii duchowości na UKSW w Warszawie.

Z dniem 1 września 2003 r. został przeniesiony do klasztoru w Warszawie. W 2004 r. powrócił do klasztoru w Wieruszowie, aby następnie od lipca 2006 r. podjąć pracę duszpastersko-katechetyczną w parafii św. Ludwika we Włodawie. Od 22 sierpnia 2007 r. przeniesiony na Jasną Górę, gdzie 23 kwietnia 2008 r. został mianowany zastępcą Dyrektora Radia „Jasna Góra”, a potem od 23 kwietnia 2011 r. trzecim podprzeorem klasztoru.

Od 20 kwietnia 2010 r. podjął prowadzenie wykładów na UKSW w Warszawie w Studium Kierownictwa Duchowego w ramach przedmiotu „Kierownictwo duchowe a psychoterapia”.

Uchwałą Rady Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie z dnia 24 maja 2010 r. na podstawie rozprawy doktorskiej: „Chrystocentryzm życia duchowego w nauczaniu św. Józefa Sebastiana Pelczara” uzyskał stopień naukowy doktora nauk teologicznych z zakresu teologii duchowości.

16 kwietnia 2014 r. został mianowany Przeorem klasztoru na Jasnej Górze.

Tekst za: episkopat.pl


Radio Rodzina

KALISZ: Komunikat Nuncjatury Apostolskiej o mianowaniu biskupa pomocniczego diecezji kaliskiej – czyta Biskup Kaliski Edward Janiak
posłuchaj

KALISZ: Ojciec dr Łukasz BUZUN OSPPE mianowany biskupem pomocniczym diecezji kaliskiej – PIERWSZE SŁOWO BISKUPA NOMINATA
posłuchaj

KALISZ: Rozmowa z Biskupem Łukaszem Buzunem tuż po ogłoszeniu nominacji na biskupa pomocniczego diecezji kaliskiej
posłuchaj

Scroll to Top
Skip to content