Zakończenie Oktawy Bożego Ciała

W czwartek, 2 czerwca zakończyła  się Oktawa Bożego Ciała, czyli okres ośmiu dni szczególnej łaski, podczas których po Eucharystii odbywały się procesje wokół kościoła z Najświętszym Sakramentem.

Po procesji do czterech ołtarzy i błogosławieństwie eucharystycznym kapłan pobłogosławił przyniesione przez wiernych wianki splecione z pierwszych kwiatów i ziół leczniczych. Przyniesione wianki są symbolem ludzkiej pracy, którą uświęca zjednoczenie z Chrystusem Eucharystycznym. Są również prośbą skierowaną do Boga, aby swą wszechmocną opieką otaczał pola, łąki i lasy, strzegł przed zatruciem i zniszczeniem oraz pozwolił im wydać obfite owoce i plony.

Udział w tych obchodach jest prawdziwym wyznaniem wiary i jeszcze bardziej jednoczy nas z naszym Panem Jezusem Chrystusem.


Zakończenie Oktawy Bożego Ciała 2016
Scroll to Top
Skip to content