Święcenia w katedrze

– Kapłaństwo zawsze pozostaje w objęciach krzyża – mówił biskup kaliski Edward Janiak w katedrze św. Mikołaja w Kaliszu, gdzie udzielił diakonowi święceń kapłańskich oraz przyjął przyrzeczenie kandydatów do święceń diakonatu i prezbiteratu. Wśród kandydatów do święceń diakonatu jest kleryk Aleksy Stasiak pochodzący z ostrowskiej Konkatedry.

kl-aleksy-stasiak
Kleryk Aleksy Stasiak

W homilii biskup kaliski wskazywał, że kapłan został powołany przez Boga do głoszenia Ewangelii. – Masz głosić Bożą mądrość, a nie ludzką mądrość. Masz głosić Boże prawo, a nie ludzkie prawo. Masz głosić cywilizację zbawienia, a nie potępienia. Masz głosić cywilizację miłości, a nie nienawiści. Masz głosić cywilizację prawdy, a nie kłamstwa. Masz iść tam, gdzie będziesz posłany. Wszystkim masz głosić zbawienie – przekonywał celebrans. Zaznaczył, że świat ustanawia własne reguły życia, często nie liczące się z Bogiem. – W Europie buduje się własny porządek i nawet nie wspomina się o Panu Bogu. Już Boże Narodzenie chcą urządzać bez Boga. Tworzy konstytucję dla ludzi, którzy nie znają krzyża. Świat udaje, że nie ma w naszych miastach i wsiach kościołów, że w naszych domach nie ma świętych obrazów, że dzieci i starsi nie noszą na piersiach medalików i krzyży. Prośmy dobrego Boga, by nasz diakon nie upodobnił się do świata ani w myśleniu ani w stylu życia – powiedział kaznodzieja. Dodał, że powołani mają iść w imię Jezusa i nieść poświęcenie. – Bardzo proszę, byś jako kapłan niestrudzenie był szafarzem Jezusowej łaski, bo powołani mają być przewodnikami wierzących wspólnot – wskazał hierarcha.

Stwierdził, że kapłaństwo zawsze pozostaje w objęciach krzyża. – Twoja posługa okupiona jest ceną i męką śmierci Pana. Twoja sakramentalna modlitwa okupiona jest Jezusową ofiarą. Twoje towarzyszenie wspólnocie wierzących naznaczone jest cierpieniem krzyża. Dzisiaj składamy dar pokornej modlitwy, abyś idąc w imię Jezusa Chrystusa, głosząc Jego Ewangelię przybliżał ludzi do Boga i był Jego świadkiem – mówił bp Janiak.

W uroczystości uczestniczyli, m.in. ks. Piotr Górski, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu, moderatorzy i wykładowcy, ks. kanonik Krzysztof Nojman, proboszcz Konkatedry, ks. kanonik Marcin Papuziński, wicekanclerz Kurii Diecezjalnej w Kaliszu, księża, klerycy, krewni nowo wyświęconego kapłana i kandydatów do przyjęcia diakonatu i prezbiteratu. Uroczystość uświetnił chór Studium Organistowskiego i schola seminaryjna.

Tekst i zdjęcia: Ewa Kotowska-Rasiak
Zdjęcia z drugiej galerii: ks. Mateusz Puchała/Radio Rodzina


Kleryk z Konkatedry w gronie kandydatów do święceń diakonatu
Kleryk z Konkatedry w gronie kandydatów do święceń diakonatu - Radio Rodzina
Skip to content