Ks. Łukasz Urban odprawił Mszę św. w Konkatedrze

– Bardzo się cieszę, że mogę stanąć tutaj w Ostrowskiej Konkatedrze, bo to jest takie ważne miejsce dla naszej całej diecezji, dla nas wszystkich tutaj obecnych, dla mnie szczególnie, bo tutaj przez ostatni rok starałem się jakoś pomóc, starałem się uczyć, co to znaczy być księdzem. Głęboko wierzę, że każde spotkanie z wami drodzy parafianie, czy to na kolędzie, czy to na katechezie – bo moi uczniowie tutaj przyszli, czy osoby, które nawet nie są stąd, ale przyszły na tą Mszę, by dziękować Panu Bogu za moje powołanie, wierzę, że wy wszyscy kształtowaliście mnie i nadal kształtujecie. Dlatego za was chcę składać Bogu tą ofiarę, prosząc o Boże błogosławieństwo dla was, o szczęśliwe długie życie – powiedział na wstępie neoprezbiter, ks. Łukasz Urban, który odprawił w sobotę 17 czerwca Mszę św. w Konkatedrze. Była to pierwsza Eucharystia ks. Łukasza w parafii praktyk diakońskich, które odbywał przez miniony rok.

Homilię wygłosił ks. Proboszcz Krzysztof Nojman, który prosił o modlitwę o nowe powołania kapłańskie i zakonne. – „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje” – te słowa, które słyszymy w dzisiejszym fragmencie Ewangelii wg św. Mateusza są dla nas wielką zachętą, abyśmy prosili, abyśmy modlili się o nowe powołania do życia kapłańskiego, zakonnego, o nowe powołania do służby Bożej. To wezwanie Chrystusa, aby prosić, ciągle jest aktualne, ciągle jest na czasie – powiedział kapłan. Zaznaczył byśmy się radowali i dziękowali Bogu, że jest wśród nas nowo-wyświęcony kapłan. – Dzisiaj moi drodzy radujemy się, że wśród nas staje nowy, młody kapłan, który nie tak dawno otrzymał święcenia kapłańskie. Dziękujemy Bogu właśnie za to powołanie, dziękujemy za to, że staje wśród nas młody człowiek, który pragnął całe swoje życie oddać Bogu, Jemu poświęcić, by Jemu służyć i służyć ludziom, do których Bóg go pośle. Ks. Proboszcz przypomniał, że Apostołowie byli ludźmi prostymi, którzy zaufali Jezusowi i poszli za Nim. – Kim oni byli, jakimi byli ludźmi, co nimi kierowało, że poszli za Jezusem, że mieli w sobie tyle odwagi. Byli często prostymi, zwyczajnymi ludźmi, ale musiało ich coś zafascynować, zachwycić w osobie ich mistrza, nauczyciela Jezusa Chrystusa. Zostawili wszystko i poszli za Nim. Pewnie niejeden z nich miał wiele wątpliwości, stawiał sobie szereg różnych pytań, jak to będzie, czy podołam, czy dam radę, czy jestem na tyle zdolny by iść i głosić Królestwo Boże. I mimo tych wątpliwości i pytań jednak poszli za Jezusem. Dlaczego? Bo Mu zaufali – podkreślał ks. Nojman.

Ks. Proboszcz zwrócił się również do ks. neoprezbitera Łukasza. – Ks. Łukaszu przez rok odbywałeś w naszej parafii jako diakon praktykę duszpasterską. Obserwowaliśmy ciebie, patrzyliśmy, widzieliśmy twoje wielkie duszpasterskie zaangażowanie, twoją pracowitość. Wiemy, że Pan Bóg obdarzył cię różnymi zdolnościami, talentami, które pomogą ci w głoszeniu Ewangelii, które pomogą ci w twojej pracy, służbie duszpasterskiej. Wystarczy to wszystko jeszcze bardziej pomnożyć i rozwinąć. Pan Bóg na pewno da ci do tego siły i sprawi, że będziesz osobiście sam czuł wielką satysfakcję w swoim sercu ze swojej pracy, ze swojej posługi – mówił. Ks. Krzysztof Nojman zaznaczył, że Bóg postawi na drodze młodego kapłana wielu ludzi, którzy nie zawsze będą do niego pozytywnie nastawieni. Jednak podkreślał, że wtedy jeszcze mocniej musi ufać Jezusowi. – Spotkasz w swoim życiu kapłańskim wiele życzliwości, wielu wspaniałych ludzi, ale spotkasz też innych ludzi, którzy będą obojętni wobec Boga, wobec Kościoła. Którzy będą obojętni wobec twojej posługi kapłańskiej. Spotkasz ludzi, którzy nawet nieraz będą jakimiś twoimi wrogami. I właśnie wtedy trzeba mocno i ciągle na nowo zaufać Jezusowi. I tego ci życzę, życzymy ci my kapłani, którzy mieliśmy tę wielką radość razem z tobą współpracować przez te minione miesiące. Myślę, że tego również życzą ci wszyscy wierni naszej parafii, szczególnie ci, którzy zgromadzili się na tej Mszy św. – zakończył ks. Proboszcz.

Po Eucharystii odmówiona została litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz wyruszyła procesja eucharystyczna wokół kościoła.

Po procesji Parafianie złożyli życzenia ks. Łukaszowi Urbanowi. – Życzymy Ci wytrwałości, opieki Ducha Św., przede wszystkim opieki Matki Boskiej Kotłowskiej, bo tam wyrosło Twoje powołanie. Cieszymy się bardzo, że miałeś w naszej parafii praktykę diakońską. Modliliśmy się za Księdza i nadal będziemy się modlić – mówiła przedstawicielka Matek i Ojców Żywego Różańca. – Życzymy wspaniałych, szczęśliwych lat oraz błogosławieństwa Bożego. Niech Duch Św. będzie Twoim natchnieniem, a Matka Boża niech otacza Cię nieustającą opieką – życzyły dzieci z dziecięcego chórku. Obecna była również młodzież z Gimnazjum nr 1 oraz klasa, w której ks. Łukasz uczył religii. – Bóg obdarzył nas wielką łaską, stawiając nam Księdza na naszej drodze. Dziękujemy za serce, uśmiech, dobre słowo, zachętę do pracy, gdy nic się nie udawało i pochwałę, gdy wszystko szło dobrze. Za pomoc w odkrywaniu tego, w czym jesteśmy najlepsi i przekonywaniu, że możemy zrobić więcej, niż się spodziewamy. Za pokazanie nam, że się liczymy, jesteśmy ważni, za to, że w tak wielu sytuacjach mogliśmy zawsze na Księdza liczyć. Przede wszystkim dziękujemy za prowadzenie nas do Chrystusa Pana – mówiła młodzież.

Swoje podziękowania złożył również ks. Łukasz. Dziękował za każde spotkanie czy nawet uśmiech. Zaznaczył, że praca w parafii bardzo go zmieniła za sprawą kapłanów. Dziękował im za rodzinną atmosferę, którą poczuł będąc w parafii. – Bardzo serdecznie chciałbym podziękować ks. Proboszczowi za takie ojcowskie prowadzenie. Za to, że potrafił otworzyć swoje serce. (…) Za to, że mówił prosto z serca i to tak bardzo było normalne. Bardzo proszę o modlitwę za mnie, żebym kiedyś w przyszłości był taki, jak Wasz ks. Proboszcz Krzysztof – prosił ks. Łukasz. Kapłan podziękował wszystkim, których spotkał i z którymi współpracował.

Na zakończenie neoprezbiter ks. Łukasz Urban udzielił błogosławieństwa prymicyjnego. To błogosławieństwo jest szczególnie uroczyste i osobiste. Prymicjant nakłada ręce na głowę, każdego, kto do niego podchodzi i wymawia słowa błogosławieństwa.

Razem z ks. neoprezbiterem modlił się ks. Proboszcz Krzysztof Nojman, ks. Mateusz Setecki, ks. Paweł Wczesny, ks. Dariusz Kuliński, ks. Jakub Rachwalski, ks. Waldemar Graczyk. Obecni byli również księża emeryci – ks. Tomasz Ilski oraz ks. Eugeniusz Krawczyk.

Podczas Eucharystii zaśpiewał Chór Konkatedralny pw. św. Grzegorza pod dyr. Magdaleny Nowickiej oraz chórek dziecięcy.

Ks. Łukasz Urban pochodzi z parafii pw. Narodzenia NMP w Kotłowie. Święcenia kapłańskie przyjął 27 maja 2017 r. z rąk ks. bp Edwarda Janiaka w Katedrze Kaliskiej. Dekretem Ordynariusza Kaliskiego z dniem 1 lipca ks. Łukasz rozpocznie posługę kapłańską w parafii pw. św. Marii Magdaleny w Krotoszynie.

Tekst i zdjęcia: JR


(kolejne zdjęcia ładują się podczas przewijania strony) 

Ks. Łukasz Urban odprawił Mszę św. w Konkatedrze
Scroll to Top
Skip to content