Zieloni w Kotłowie

Tradycją dla pielgrzymów z ostrowskiej konkatedry stało się, że po sierpniowej pielgrzymce do Częstochowy rokrocznie we wrześniu idą do sanktuarium maryjnego w Kotłowie.

Ksiądz Paweł Wczesny przed wymarszem o godz. 6 rano podkreślał, że tegoroczna pielgrzymka ma podwójnie ważny wymiar, ponieważ łączy się z peregrynacją figury św. Michała Archanioła. Z tego względu każdy pielgrzym otrzymał święty obrazek z modlitwą za wstawiennictwem tego potężnego patrona.
Udało ustrzec się od żaru słońca ze względu na lekkie zachmurzenie, a śpiew pieśni i radosne tańce przegnały krople deszczu.
Nasze intencje wzbudzone podczas różańca i koronki do Miłosierdzia Bożego zanieśliśmy przed święty obraz w kościele Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.
Mszy świętej odpustowej przewodniczył ksiądz kanonik Jacek Stawik. W homilii podkreślał, że rodowód Syna Człowieczego zaczyna się od Abrahama a kończy na Maryi, których łączy szczególna cecha – głęboka wiara. Toteż przez Matkę Bożą możemy wypraszać o żywą wiarę dla nas samych.

Dziękujemy ks. Pawłowi za konferencję na trasie pielgrzymki, organizatorom, wszystkim śpiewającym, kierującym ruchem oraz każdemu rozmodlonemu pielgrzymowi 😁!

Oprac.: Kinga Bilska


Zieloni w Kotłowie 2018
Skip to content