Liturgia Wigilii Paschalnej Zmartwychwstania Pańskiego

– Bycie chrześcijaninem we współczesnych czasach to znaczy, wierzyć, że Chrystus zmartwychwstał. To znaczy nieść przez życie radość poranka Wielkanocy, budzić nadzieję tam, gdzie ona już zgasła – mówił podczas Liturgii Wigilii Paschalnej Zmartwychwstania Pańskiego ks. Proboszcz Krzysztof Nojman.

Uroczystość rozpoczęła się po zachodzie słońca od liturgii światła. Na zewnątrz Konkatedry celebrans poświęcił ogień. – Chrystus wczoraj i dziś, początek i koniec, Alfa i Omega. Do Niego należy czas i wieczność, Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków. Amen – powiedział ks. Proboszcz żłobiąc znak krzyża na Paschale – symbolu zmartwychwstałego Chrystusa. Umieszczone na nim zostało pięć ozdobnych czerwonych gwoździ, symbolizujących rany Chrystusa oraz aktualny rok. Paschał został odpalony od ognia i wniesiony do okrytej mrokiem Konkatedry,  gdzie wierni odpalili od niego swoje świece, przekazując sobie wzajemnie światło. Po dojściu kapłana do prezbiterium i wypowiedzeniu po raz trzeci słów: „Światło Chrystusa. W. Bogu niech będą dzięki” w świątyni zostało zapalone oświetlenie. Zwieńczeniem obrzędu światła była uroczysta pieśń (Pochwała Paschału) – Exultet, która zaczyna się od słów: „Weselcie się już zastępy Aniołów w niebie! Weselcie się słudzy Boga! Niech zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo!”.

Dalsza część liturgii paschalnej to czytania przeplatane psalmami. Przypominają one całą historię zbawienia, poczynając od stworzenia świata, przez wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej, proroctwa zapowiadające Mesjasza aż do Ewangelii o Zmartwychwstaniu Jezusa.

W homilii ks. Proboszcz Krzysztof Nojman mówił o świadkach zmartwychwstania – niewiastach oraz św. Piotrze. Opowiedział o naukowcach, którzy prowadzili badania w Bazylice Grobu Pańskiego. – Po raz pierwszy od ponad 500 lat usunięto płytę przykrywającą miejsce, na którym położono Ciało Pana Jezusa zdjęte z krzyża. Przez zaledwie 60 godzin niewielka grupa naukowców i duchownych różnych Kościołów chrześcijańskich mogła, jak niegdyś Piotr i Jan, patrzeć na miejsce, z którego Jezus Zmartwychwstał. Jeden z naukowców, bardzo wzruszony powiedział „Widzieliśmy miejsce, w którym złożono ciało Jezusa”. Oni wszyscy stali się współczesnymi świadkami pustego grobu – powiedział celebrans. Wskazywał jak ważne w naszym życiu jest zmartwychwstanie Jezusa i jak my powinniśmy o tym świadczyć. – To właśnie na zmartwychwstaniu opiera się całe chrześcijaństwo. Gdyby Jezus nie zmartwychwstał już dawno byłby zapomniany. A tej nocy, my będący w tej świątyni, jesteśmy również świadkami zmartwychwstania. Jesteśmy powołani, by każdego dnia stawać w szeregu w długim szeregu świadków Zmartwychwstałego. By każdego dnia wyznawać wiarę w Niego całym swoim życiem

Ks. Nojman zaznaczył, że w dzisiejszych czasach bardzo ważne jest bycie świadkiem zmartwychwstałego Chrystusa. – Świat dzisiejszy, bardziej niż kiedykolwiek, potrzebuje świadków Jezusa zmartwychwstałego, bo żyjemy w świecie, który ciągle tak usilnie promuje system wartości bez Boga. Bo żyjemy w świecie, który coraz bardziej odwraca się od chrześcijaństwa. Bo żyjemy w świecie, gdzie podważa się wartość rodziny, małżeństwa, patriotyzmu, narodu. Gdyż żyjemy w świecie, którym nasila się walka z Kościołem. W świecie, w którym żąda tolerancji, a sam nie potrafi być tolerancyjnym. W świecie, w którym krzyczy się o mowie nienawiści, a z drugiej strony w perfidny, wyrafinowany sposób niszczy się człowieka, niszczy się jego godność i prawa – mówił ks. Proboszcz. Nawiązał do słów zawartych w tegorocznym Grobie Pańskim – Aż chce się powiedzieć, „Boję się świata bez wartości, bez wrażliwości, bez myślenia. Świata, w którym wszystko jest możliwe. Ponieważ wówczas najbardziej możliwe jest zło”.

Proboszcz Ostrowskiej Konkatedry wskazał, że do dzisiaj żyjących należy niesienie dobrej nowiny o zmartwychwstaniu. Zaznaczył, że teraz Jezus liczy na naszą postawę. – To od nas w dużej mierze zależy, czy Jezus będzie z nami w dzisiejszym świecie. Czy będzie obecny w życiu publicznym. Bądźmy odważnymi świadkami Chrystusa. W swoim zmartwychwstaniu Jezus zapytał Piotra czy miłujesz Mnie. I to pytanie zadaje każdemu z nas – czy Mnie miłujesz? Czy mogę na ciebie liczyć? Niech całe nasze życie będzie odpowiedzią: „Tak Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Ja mocno wierzę, że Ty jesteś Mesjasz, żywy Bóg, pan życia, zwycięzca śmierci, piekła i szatana” – zakończył kapłan.

Liturgię chrzcielną poprzedziło odśpiewanie Litanii do Wszystkich Świętych. Następnie Ks. Proboszcz dokonał poświęcenia wody, która przez cały rok będzie służyła przede wszystkim do chrztu. Wszyscy wierni odnowili swoje przyrzeczenia chrzcielne wyrzekając się grzechu, szatana i wszystkiego, co prowadzi do zła oraz wyznali wiarę w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Na zakończenie ks. Krzysztof Nojman podziękował wiernym za udział w Triduum Paschalnym. Skierował słowa podziękowania m.in. za przygotowanie grobu panu Pawłowi Mochowi. Przy podziękowaniach kapłan wspomniał wydarzenie z ubiegłego tygodnia – Chciałbym dzisiaj, tej nocy, podziękować za to misterium męki pańskiej, które odbyło się dokładnie tydzień temu w sobotę przed Niedzielą Palmową. Tym wszystkim, którzy włożyli bardzo wiele pracy, wysiłku, poświęcili wiele czasu w przygotowania. Wszystkim uczestnikom, aktorom, młodzieży, dorosłym. Było to piękne misterium. Myślę, że wszyscy, którzy brali udział przeżyli je bardzo głęboko. Bóg zapłać wszystkim za wszelką pomoc i życzliwość.

Wigilia Paschalna zakończyła się Eucharystią i procesją rezurekcyjną.

W obrzędach Triduum Paschalnego uczestniczył chór parafialny pw. św. Grzegorza pod dyr. Magdaleny Nowickiej.

Tekst i zdjęcia: Jacek Ryczkiewicz


Liturgia Wigilii Paschalnej Zmartwychwstania Pańskiego 2019
« z 5 »
Skip to content