Odpust ku czci św. Andrzeja Apostoła

W sobotni wieczór w naszej parafii przeżywaliśmy uroczystość odpustową ku czci św. Andrzeja Apostoła. Mszę św. odprawił i homilię wygłosił ks. Michał Będzieszak, dyrektor Domu Księży Emerytów im. Św. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim, który znajduje się na terenie naszej parafii.

W homilii ks. Będzieszak powiedział, że Chrystus poprzez postać św. Andrzeja chce wkroczyć w ludzką codzienność. Zachęcał wiernych do przyjęcia Jezusa w swoim życiu, który chce być w nim obecny. – Mogę wliczyć Boga w moje codzienne sprawy, jako siłę realną, prawdziwą moc. Świadomość bliskości Jezusa pozwoli mi oceniać zwykłe wydarzenia z wielkiej perspektywy nieba, czyli Bożej miłości – podkreślił kapłan. Zaznaczył, że Bóg patrzy na każdego człowieka, a to spojrzenie to miłość i powołanie. Człowiek jednak może Mu na to odpowiedzieć wiarą lub obojętnością. – Św. Andrzej to dobry patron na dzisiejsze czasy, bo jego postawa przypomina, że można odpowiedzieć postawą wiary i wędrówką za Jezusem – stwierdził celebrans. Kapłan wskazał na odkrycie papieża Benedykta XVI, który zauważył, że rodzice św. Andrzeja nadali mu imię greckie, a nie hebrajskie, co świadczy o wielkiej otwartości tej rodziny na innych ludzi i na inne kultury. Wskazał, że św. Andrzej miał wielki szacunek dla innych oraz był dla nich misjonarzem. – Św. Andrzej przyprowadził do Jezusa nie tylko swojego brata, Piotra, ale także w innym fragmencie Ewangelii wyczytamy, że przyprowadził Greków, którzy bardzo chcieli Jezusa zobaczyć. Być może im tłumaczył z greckiego. Więc prawdziwa chrześcijańska otwartość to szacunek dla innych, to takie poczucie bycia misjonarzem, ja jestem chrześcijaninem i chcę, aby inni poznali Jezusa. Bo Jezus to nie jeden z wielu nauczycieli, to nie jedna z wielu możliwych dróg do wybierania, to Syn Boży, Zbawiciel. Nie znać Go, to ciągle szukać i ciągle błądzić, to mieć pytania a nie otrzymywać odpowiedzi. Jezus jest odpowiedzią – powiedział ks. Michał. Wskazał, że Kościół jest prawdziwym miejscem, gdzie człowiek jest otwarty dla każdego człowieka z różnych kultur. Zachęcał, by nie ulegać fałszywym poglądom na temat wiary i nauki. – Warto prosić św. Andrzeja, by wzbudził w nas szacunek do tego, co nas prowadzi do Jezusa. Co nas prowadzi do Boga, a przez to do prawdy i zbawienia. Byśmy mieli odwagę i chęć wkładania wysiłku w zrozumienie naszej wiary i odkrywania jej rozumności. Wielkiego mamy patrona apostoła, wielkiego przewodnika – mówił ks. Dyrektor.

Podczas Eucharystii modlił się również był ks. proboszcz Krzysztof Nojman, ks. prał. Alfred Mąka, ks. prał. Andrzej Szudra, ks. Eugeniusz Krawczyk oraz inni kapłani z ostrowskich parafii.

Na zakończenie, przy biciu kościelnych dzwonów, wokół świątyni przeszła procesja z Najświętszym Sakramentem. Po błogosławieństwie, ks. Proboszcz Krzysztof Nojman podziękował ks. Michałowi Będzieszakowi za odprawioną Mszę św. i wygłoszoną homilię. Dziękował pocztom sztandarowym za obecność oraz wiernym za wspólną modlitwę.

Na zakończenie odpustu zaśpiewano „Boże, coś Polskę”.

Uroczystość uświetnił chór parafialny pw. św. Grzegorza pod dyr. Magdaleny Nowickiej.

Tekst i zdjęcia: Jacek Ryczkiewicz


Odpust ku czci św. Andrzeja 2019
« z 2 »
Skip to content