Święcenia diakonatu

Musicie cieszyć się dobrą opinią, musicie być ludźmi napełnionymi modlitwą, Duchem Świętym, mądrością, wtedy z większą miłością będziecie służyć Bogu i ludziom – mówił ks. biskup Edward Janiak podczas święceń diakonatu w Konkatedrze w Ostrowie Wielkopolskim. Święcenia przyjęło 5 alumnów z Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu.

W homilii biskup kaliski podkreślał, że diakon to sługa Jezusa Chrystusa. – Nikt nie może służyć dwom panom, dlatego też za grzech uważajcie wszelką nieczystość i chciwość. Musicie cieszyć się dobrą opinią, musicie być ludźmi napełnionymi modlitwą, Duchem Świętym, mądrością, wtedy z większą miłością będziecie służyć Bogu i ludziom przyczyniając się do ich duchowego odrodzenia – powiedział celebrans. Wskazywał, że Pan Bóg wybiera ludzi, aby służyli Kościołowi. – Jesteście potrzebni Panu Bogu. Bóg was wybrał do służby ludowi Bożemu już w łonie matki, abyście szli i przynosili owoc, a ma być to owoc prawdy i miłości – zaznaczył kaznodzieja. Przekonywał, że pierwszym i zasadniczym zadaniem diakona i kapłana jest uświęcanie ludzi. – Macie być przekazicielami wiary poprzez waszą posługę. Dzisiaj modlimy się o to, abyście byli wiernymi sługami Chrystusa i Jego Kościoła – podkreślał hierarcha.

Wskazywał, że kapłan powinien być człowiekiem o dobrze uformowanym sumieniu. – Dobrze uformowane sumienie pozwala nam, abyśmy podejmowali obowiązki, które nie są tylko z przestrzeni tego świata, ale łączą dwa światy, są  między niebem a ziemią – powiedział pasterz diecezji.

W uroczystości uczestniczyli, m.in. ks. kanonik Krzysztof Nojman, proboszcz Konkatedry, ks. Piotr Górski, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu, moderatorzy, wykładowcy, proboszczowie rodzinnych parafii diakonów, ks. infułat Tadeusz Szmyt, klerycy, rodzice, krewni i znajomi diakonów. Uroczystość uświetnił Chór św. Grzegorza z ostrowskiej Konkatedry.

Podczas Mszy św. kleryk Karol Zalewski został przyjęty do grona kandydatów do święceń diakonatu i kapłaństwa.

Nowo wyświęceni diakoni to: Łukasz Dulik z parafii pw. św. Marii Magdaleny w Kalinowej, Grzegorz Kaczorkiewicz z parafii pw. św. Marcina i św. Stanisława Biskupa w Goszczanowie, Sebastian Kąkol z parafii pw. Wszystkich Świętych w Rychnowie, Michał Rzeźnik z parafii pw. św. Mikołaja w Sokolnikach, Aleksy Stasiak z parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ostrowie Wielkopolskim.

Od 28 sierpnia br. diakoni rozpoczną praktykę duszpasterską w wyznaczonych przez biskupa parafiach: Aleksy Stasiak do parafii katedralnej pw. św. Mikołaja w Kaliszu, Grzegorz Kaczorkiewicz do parafii konkatedralnej pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Ostrowie Wielkopolskim, Sebastian Kąkol do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, Michał Rzeźnik do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ostrowie Wielkopolskim, Łukasz Dulik do parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

Diakoni podkreślają, że dużą rolę w kształtowaniu drogi do kapłaństwa odgrywali rodzice.

– Moje powołanie kształtowało się w rodzinie. Z domu rodzinnego wyniosłem wychowanie chrześcijańskie i katolickie. Od rodziców czerpałem wzór jak naśladować Chrystusa. Myślę, że to miało dużo znaczenie w tym, że odkryłem swoje powołanie – zaznaczył diakon Grzegorz Kaczorkiewicz, który dodał, że dla niego wielką radością będzie głoszenie Słowa Bożego.

– Tak jak dzisiaj ksiądz biskup powiedział powołanie jest od dziecka, aczkolwiek jego odkrywanie następuje w różnym czasie. Swoje powołanie odkryłem dopiero pod koniec nauki w liceum i po maturze postanowiłem pójść do seminarium – powiedział diakon Aleksy Stasiak, który podkreślał, że diakonat jest włączeniem do duchowieństwa. – Po tych święceniach czuję większą przynależność do Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła – dodał diakon z Konkatedry.

Czytaj również: Syn naszej parafii przyjął święcenia diakonatu.

Tekst i zdjęcia: Ewa Kotowska-Rasiak
Zdjęcia z drugiej galerii: ks. Mateusz Puchała/Radio Rodzina


Święcenia diakonatu 2017
« z 3 »
Święcenia diakonatu 2017 - Radio Rodzina
« z 4 »
Skip to content