Syn naszej parafii przyjął święcenia diakonatu

Kleryk Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu, syn naszej parafii Aleksy Stasiak przyjął święcenia diakonatu. Liturgia święceń diakonatu odbyła się w sobotę 20 maja w Konkatedrze, której przewodniczył ordynariusz kaliski ks. bp Edward Janiak. 

Kleryk Aleksy Stasiak to jeden z pięciu nowo-wyświęconych diakonów. Święcenia przyjęli również: Łukasz Dulik z parafii pw. św. Marii Magdaleny w Kalinowej, Grzegorz Kaczorkiewicz z parafii pw. św. Marcina i św. Stanisława Biskupa w Goszczanowie, Sebastian Kąkol z parafii pw. Wszystkich Świętych w Rychnowie, Michał Rzeźnik z parafii pw. św. Mikołaja w Sokolnikach. Podczas Mszy św. kleryk Karol Zalewski został przyjęty do grona kandydatów do święceń diakonatu i kapłaństwa.

28 sierpnia br. diakon Aleksy Stasiak rozpocznie praktykę duszpasterską w wyznaczonej przez biskupa parafii. Ks. bp Edward Janiak skierował naszego kleryka do parafii katedralnej pw. św. Mikołaja w Kaliszu. Pozostali diakoni będą pracować w parafiach: Grzegorz Kaczorkiewicz w parafii konkatedralnej pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Ostrowie Wielkopolskim, Sebastian Kąkol w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, Michał Rzeźnik w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ostrowie Wielkopolskim, Łukasz Dulik w parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

Nowo wyświęconemu księdzu diakonowi Aleksemu, życzymy aby dobrze wypełniał powierzone mu przez Kościół obowiązki i wzrastał w wierze, miłości do Boga oraz drugiego człowieka. Jednocześnie chcemy zapewnić o modlitewnej pamięci.

Czytaj artykuł – Święcenia diakonatu

Zdjęcia: Ewa Kotowska-Rasiak


Kleryk Aleksy Stasiak diakonem
Skip to content