Popielec

Środa Popielcowa rozpoczyna okres Wielkiego Postu – czas rozważania Tajemnicy Męki i Śmierci Chrystusa. W tym dniu wierni przyjmują na swoje głowy popiół – znak podjęcia wielkopostnej pokuty i nawrócenia. W momencie posypywania głów popiołem kapłan może używać zamiennie jednej z dwóch formuł. Pierwsza, dawna, ale wciąż jeszcze używana, wzięta jest z Księgi Rodzaju i brzmi: „Pamiętaj człowieku, że prochem jesteś i w proch się obrócisz” (Rdz 3, 19), druga formuła, nowa z wyraźnym aspektem duszpasterskim została wypowiedziana przez samego Jezusa Chrystusa: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1, 15).

– Dziś kapłan posypie nasze głowy popiołem, przypominając nam przez ten obrzęd o naszej przemijalności. Czas Wielkiego Postu ma być dla nas wszystkich czasem pokuty, a więc czasem kiedy świadczymy jałmużnę, kiedy więcej modlimy się. Ma być czasem, w którym podejmujemy post. Jałmużna, modlitwa i post, to wszystko ma nam pomóc w naszym nawróceniu i dobrym przygotowaniu do świąt Wielkanocnych – mówił w tym dniu podczas Eucharystii ks. kan. Krzysztof Nojman.

Tekst i zdjęcia: Jacek Ryczkiewicz


Popielec 2020
Skip to content