Promocja książki „Święty Jan Paweł II bliżej nas…”

W przeddzień wspomnienia liturgicznego św. Jana Pawła II w Domu Katolickim odbyło się spotkanie promujące książkę „Święty Jan Paweł II bliżej nas…”. Przybyli na spotkanie goście mieli okazję zapoznać się z nową publikacją Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego zawierającą wiele cennych fotografii i wspomnieć związanych z św. Janem Pawłem II.

Promocja książki rozpoczęła się przed Domem Katolickim przy pomniku Jana Pawła II, gdzie w 1976 r. stał ołtarz, na którym ówczesny ks. kard. Karol Wojtyła wraz z Prymasem Polski ks. kard. Stefanem Wyszyńskim odprawił Mszę św. rozpoczynającą nawiedzenie archidiecezji poznańskiej przez kopię obrazu MB Częstochowskiej. Ks. Proboszcz Krzysztof Nojman powitał wszystkich zebranych i po krótkiej modlitwie złożono kwiaty pod pomnikiem.

W Domu Katolickim odbył się koncert „Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty” w wykonaniu dzieci i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II. Spotkanie promocyjne poprowadził prezes Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego Marian Nowak. Podczas prezentacji dziękował podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej książki udostępniając materiały. W publikacji znaleźć można materiały proboszcza naszej parafii w latach 1981-2007 ks. prał. Alfreda Mąki oraz kapłana mieszkającego na terenie naszej parafii ks. Jana Stachowiaka. Kończąc prezentację prezes OTG podziękował władzom miejskim i powiatowym za wsparcie finansowe tej książki. Głos zabrał również ks. infułat Tadeusz Szmyt, który opowiedział o historii zdjęcia z okładki, na którym znajduje się młody kapłan – ks. Szmyt z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. Ostatnim punktem spotkania było wyświetlenie filmu o związkach Jana Pawła II z Ostrowem Wielkopolskim i jego mieszkańcami.

Książka „Święty Jan Paweł II bliżej nas…” powstała w zaledwie kilka miesięcy. Jest to publikacja starannie przygotowana, obszerna licząca ponad 400 stron, bogato ilustrowana, zawierająca wiele ciekawostek i wspomnień mieszkańców naszego miasta z Ojcem Świętym, św. Janem Pawłem II.

Tekst i zdjęcia: JR

O promocji książki przeczytasz również:


Promocja książki „Święty Jan Paweł II bliżej nas…”
Skip to content