Święcenia diakonatu

6 alumnów z Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu przyjęło, 29 czerwca, z rąk biskupa kaliskiego Edwarda Janiaka święcenia diakonatu w ostrowskiej Konkatedrze. Podczas Mszy św. modlono się w intencji papieża Franciszka.

Ks. biskup Edward Janiak prosił o modlitwę za Ojca Świętego Franciszka, który jest namiestnikiem Chrystusa kierującym Kościołem. – Łączmy się z nim duchowo, identyfikując się w jego nauczaniu, postawie i świadectwie służbie Kościołowi oraz Chrystusowi – powiedział na początku Mszy św. ordynariusz diecezji kaliskiej. W homilii biskup kaliski wskazał na patronów: św. Piotra i św. Pawła. Wytłumaczył, że obu apostołów wspomina się w jednym dniu dla podkreślenia, że byli współzałożycielami gminy chrześcijańskiej w Rzymie, w tym mieście oddali za wiarę swoje życie i w tym samym dniu ponieśli śmierć męczeńską. Zachęcał diakonów, aby wśród świętych szukali przykładów do naśladowania. – Macie stać się sługami wybranymi przez samego Jezusa Chrystusa. Zaprośmy na naszą uroczystość znanych diakonów i zapytajmy jak służyć w tej służbie? – mówił ks. biskup, wskazując na diakona pierwotnego Kościoła św. Szczepana, który miał wielkie serce i wielki umysł, co bardzo przydało mu się do służby. Wśród świętych zauważył diakona św. Wawrzyńca, który rozdał majątek ubogim. Za wzór do naśladowania postawił diakonom św. apostołów Piotra i Pawła, a także św. Józefa, który jest opiekunem Kościoła. Podkreślił jednak, że w centrum chrześcijańskiego powołania jest Jezus Chrystus, o którym nigdy nie można zapomnieć. Przed zakończeniem Eucharystii biskup kaliski modlił się o powołania do kapłaństwa. – Dzisiaj świat jest bardzo laicki. Nie jest łatwo iść dzisiaj do świata w imię Jezusa Chrystusa z Ewangelią, dlatego bardzo proszę wszystkich o modlitwę w intencji powołań. Teraz przed obliczem Matki Najświętszej Królowej Apostołów wspólną modlitwą wypraszajmy powołania do kapłaństwa – prosił ks. biskup Edward Janiak. W uroczystości uczestniczyli, m.in. ks. biskup senior Teofil Wilski, ks. prałat Tomasz Ilski, proboszcz Konkatedry, ks. kanonik Jan Grzeszczak, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu, moderatorzy, wykładowcy, klerycy, krewni diakonów. Uroczystość uświetniła schola seminaryjna.

Nowo wyświęceni diakoni to: Karol Jaruzel z parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Krotoszynie, Mariusz Przyjazny z parafii pw. św. Anny w Błaszkach, Tomasz Ślęzak z parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Lututowie, Jakub Ubysz-Piasecki z parafii pw. św. Marcina w Kępnie, Rafał Wawrzyniak z parafii pw. bł. Bogumiła w Szczytnikach, Łukasz Zawidzki z parafii pw. św. Antoniego Padewskiego i św. Jadwigi Śląskiej w Granowcu.

Scroll to Top
Skip to content